Computas på Arendalsuka: Etikk i bruk av kunstig intelligens og automatisering

portrettbilde av mann

UDI er en av mange offentlige virksomheter som nå er i startgropa for å ta i bruk kunstig intelligens i sitt digitaliseringsarbeid. Kunstig intelligens (KI/AI) skal i nær fremtid gi anbefalinger, ta beslutninger og frakte mennesker. I debatten vil det kastes lys over hvilke muligheter dette bringer med seg. Og på den annen side – problemstillingene. Hvem har egentlig ansvaret for at den teknologiske utviklingen etisk forsvarlig? Politikere, foretakene som bestiller løsningene eller teknologibransjen?

I tillegg til UDI vil to politiske partier vil være representert i debatten. Fra Høyre stiller Torill Eidheim, leder for Stortingets Teknogruppe, og fra Arbeiderpartiet stiller Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets Teknologiutvalg.

Fra IT-bransjen deltar Shahzad Rana, CTO/CIO i Microsoft og Morten Forfang, fagdirektør i Computas. Debatten ledes av Elin Ludvigsen, nyhetsanker i TV2 Nyhetskanalen.

Kunstig intelligens siden 80-tallet

Computas har jobbet med fagfeltet siden midten av 80-tallet og ser nå er voldsom økning i etterspørsel etter løsninger med elementer av kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering.

-Vi som jobber med denne teknologien er utvilsomt fulle av entusiasme for de fantastiske mulighetene det gir samfunnet, sier fagdirektøren i Computas. – Men vi må også tørre å snakke om det som er ubehagelig ved dette – for medaljen har en potensiell bakside. Vi i Computas mener IT-bransjen har et stort ansvar for å løfte frem dilemma vi må ta stilling til og utvikle løsninger der vi sikrer etisk forsvarlig utnyttelse av teknologi. Det at noe er mulig å gjøre, betyr ikke at det er en god ting dersom vi ønsker et rettferdig samfunn, sier han.

Debatt i samarbeid med IKT-Norge

Debatten er åpen og foregår på IKT-Norges arena under Arendalsuka, på Castelle torsdag kl. 11.00. Tittelen på arrangementet er «Kunstig Intelligens – på bekostning av etikk og rettferdighet?»

Mer informasjon om debatten: https://arendalsuka.no/event/user-view/11550

Dilemmaspill

Computas står for ytterligere ett arrangement under Arendalsuka, på samme sted onsdag kl 17.00 med tittel «Dilemmaspill – Hva er viktig når samfunnet styres av algoritmer og kunstig intelligens?». Her kan publikum ta stilling til en mengde etiske dilemmaer og se resultatet av valgene i praksis. Hva er egentlig viktigst – effektiv teknologi eller rettferdighet? Og hva er egentlig et rettferdig utfall?

Mer informasjon om arrangementet: https://arendalsuka.no/event/user-view/12088