Computas på Arendalsuka - presenterer fersk undersøkelse om koronadigitalisering

mennesker står rundt bord og diskuterer i debatt under arendalsuka

Arendalsuka er i full gang. Computas inviterer til to arrangementer i samarbeid med IKT-Norge. Temaet er datadeling i offentlig sektor og en fersk undersøkelse om digitaliseringen av Norge under koronapandemien.

– Man kan ikke være leder i dag uten å også være IKT-leder, sa lederen av IKT-Norge i sin åpningstale i Arendal i dag. Gjennom tre fulle dager samler bransjeorganisasjonen næringsliv, offentlig sektor og det politiske Norge til foredrag og debatter der digitalisering og teknologi er tema. Arrangementene gjennomføres fysisk i Arendal, men det vil også være anledning til å følge arrangementene digitalt.

 

En datadrevet offentlig sektor

Computas har to arrangementer på IKT-Norges program. Mandag kl 11.00 inviteres det til sofaprat om hvordan virksomheter i offentlig sektor kan bli mer datadrevet. Samtalen ledes av Fredrik Syversen fra IKT-Norge og gjester er IT-direktør i UDI, Robert Rødsten og Lars-Erik Evensen fra Computas.

 

Fersk undersøkelse om koronadigitalisering debatteres

I juni gjennomførte Norstat på oppdrag fra Computas en undersøkelse blant norske IT-ledere i privat og offentlig sektor om holdninger og ambisjoner om digitalisering for egne virksomheter. Der ble de også spurt om hvilke konkrete digitaliseringstiltak virksomhetene har gjort siden pandemiens utbrudd i Norge. Disse funnene vil bli presentert og debattert onsdag kl. 09.00. Deltatere i debatten er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Microsoft, Computas, samt stortingsrepresentanter fra Høyre og Arbeiderpartiet. Debatten ledes av Eirik Norman Hansen.