Computas signerer storkontrakt med politiet

Mandag signerte politiet og Computas kontrakten om et langsiktig partnerskap for å utvikle digitale tjenester og produkter. Avtalen innebærer leveranse av spesialistkompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder i minimum fire år.

Avtalen representerer et gjensidig forpliktende partnerskap som skal bidra til at politiet gjennom produktutvikling når sine mål om å løse samfunnsoppdraget med gode, digitale tjenester og produkter. Computas har med seg Bekk og Webstep som samarbeidspartnere på sin del av avtalen. Politiet vil ha det langsiktige eierskapet til produktutviklingen, men vil likevel være avhengig av kapasitet fra leverandører i perioder med behov for ressurser utover det normale, og for å få tilgang til kompetanse og kapasitet med erfaring fra produktutvikling. Det er på disse områdene leverandørene på den nye rammeavtalen er forventet å bidra.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, signerte avtalen.

– Vi ser frem til å støtte politiet med ekspertise og kapasitet i årene som kommer. De har et stadig viktigere samfunnsoppdrag og store ambisjoner for fremtidsrettet modernisering, og det er naturligvis veldig meningsfullt for oss å kunne bidra i dette arbeidet, sier han.

Flere kompetanseområder

Kontrakten består av to deler, der Computas er en av tre hovedleverandører på den største av de to sammen med Sopra Steria og KnowIT. Det er en partneravtale som omfatter kompetanseområdene utvikling, design, data, produktledelse og smidig coaching.

Eilertsen ser frem til samarbeidet med både hovedleverandører og samarbeidspartnerne Bekk og Webstep:

– Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende i en omfattende og langsiktig partneravtale som dette, og vi er utrolig stolte av å fronte et lag med spisskompetanse og erfaring på alle de etterspurte områdene. Vi ser frem til å samarbeide med både de øvrige leverandørene og politiet selv, sier han.

Det er også inngått en avtale som omfatter kompetanseområdene arkitektur, test, team- og prosjektledelse, sikkerhet, personvern, teknikere. På denne delkontrakten har politiet inngått avtale med 2 leverandører.

Begge delene av avtalen er på fire år med opsjon på å forlenge avtalen ytterligere to år, og den har en anslått verdi på opp mot 4 milliarder kroner.