Computas valgt som hovedsamarbeidspartner for itDAGENE 2023

Tradisjon tro er studenter ved NTNU i gang med planleggingen av itDAGENE, et arrangement som har til formål å skape kontakt mellom IT-studenter og næringslivet. I år har studentene valgt IT-selskapet Computas som hovedsamarbeidspartner.

Arbeidslivsmessen itDAGENE skal gjennomføres 18.-19. september, og studenter fra data- og kommunikasjonsteknologi er i full gang med planleggingen av arrangementet. Gjennom de to dagene arrangementet pågår, får studenter ved NTNU et innblikk i arbeidslivet som venter dem og bli kjent med potensielle arbeidsgivere gjennom aktiviteter som casekonkurranser, lyntaler og bankett.

Leder for årets arrangement, Elisabeth Caspersen, annonserte tirsdag denne uken Computas som årets hovedsamarbeidspartner for arrangementet.

– Computas sitter på mye god og kul faglig kunnskap. Dessuten ansetter de mange sommerstudenter og nyutdannede hvert år, noe som viser at de er motivert for å satse på oss studenter. De virker oppriktig engasjert i å skape et bra arrangement sammen med oss, og det har hatt mye å si for at vi har valgt dem som samarbeidspartner i år, sier hun.

Gjev utnevnelse

itDAGENS partnere velges ut av en komité. Det er en attraktiv posisjon, og flere selskaper deltar i søknadsprosessen. Computas vil med dette fungere som itDAGENE-styrets nærmeste samarbeidspartner. IT-selskapet vil være engasjert gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring, og skal blant annet arrangere case og annet faglig opplegg sammen med studentene.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen sier det er en ære og et stort kompliment å få bidra i arbeidet som hovedsamarbeidspartner.

– Dette er en veldig meningsfull rolle å få, og vi gleder oss til samarbeidet for å utforme innholdsrike og inspirerende dager for studentene i september, sier han. Han forteller at Computas har flere initiativ inn mot akademia og studenter.

– Vi mener det er et viktig samfunnsbidrag at vi i IT-bransjen bygger bro til akademia og bidrar til å gjøre studietiden relevant med tanke på arbeidslivet som venter studentene. Vi som samfunn har store digitaliseringsoppgaver foran oss i både offentlig sektor og næringslivet. Det utdannes for få teknologer og vi må gjøre alt vi kan for å ruste de vi har best mulig for oppgavene, sier han.

– Vi vil stille våre engasjerte og dyktige fagfolk til disposisjon, og sammen med styret for itDAGENE har vi ambisjoner om å ta arrangementet til nye høyder, sier han entusiastisk. Han forteller at det også er berikende for de ansatte i Computas å være tett på studentmiljøet:

– Studentene har ofte andre perspektiver, mye nysgjerrighet og driv. Det både inspirerer og utfordrer oss på en positiv måte. Nettopp nærheten til det sterke fag- og studentmiljøet på NTNU var mye av grunnen til at vi i fjor etablerte et eget kontor i Trondheim, sier han.