Computas valgt som hovedsamarbeidspartner til dagen@ifi 2024

Studentforeningen dagen@ifi ved Universitetet i Oslo (UiO) står bak en av landets største karrieredager innen IT. Formålet er å bygge relasjoner mellom næringslivet og de om lag 2500 informatikkstudentene ved UiO. For 2024 har studentene valgt IT-selskapet Computas som hovedsamarbeidspartner.

Flere titalls bedrifter og hundrevis av nysgjerrige IT-studenter møtes hver høst i Ole-Johan Dahls hus ved Universitetet i Oslo i forbindelse med den årlige karrieredagen dagen@ifi. Her får studentene et innblikk i mulighetene som venter dem i arbeidslivet. Arrangementet byr på mange ulike aktiviteter, alt fra foredrag, konkurranser, underholdning og et messeområde der studentene kan bli kjent med potensielle arbeidsgivere og mulighetene de tilbyr.

Leder for årets arrangement, Jamila Mehmandarova, annonserte tidligere i dag Computas som årets hovedsamarbeidspartner.

– Computas har et sterkt fagmiljø og eksperter innen mange ulike fagområder. Det er fint fordi det kan appellere til de mange studieretningene instituttet vårt har å tilby studentene, sier hun. Videre legger hun til at de har funnet en erfaren og god sparringspartner i Computas og gleder seg til samarbeidet i 2024.

– Ikke minst har de, til tross for mer usikre tider, et sterkt fokus på nyutdannede. De velger å beholde nyutdannede og sommerstudenter, og det er dermed en bedrift vi med trygghet kan anbefale videre til våre studenter, sier hun.

Gjev utnevelse

Hovedsamarbeidspartner til dagen@ifi velges ut av en komité. Det er en attraktiv posisjon, og flere selskaper deltar i søknadsprosessen. Computas vil med dette fungere som dagen@ifi-styrets nærmeste samarbeidspartner. IT-selskapet vil være engasjert gjennom hele prosessen, fra planlegging til gjennomføring, og skal arrangere flere faglige opplegg sammen med studentene gjennom året i tillegg til hovedarrangementet.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, setter pris på tilliten og ser frem til samarbeidet.

– Vi mener det er et viktig samfunnsbidrag at vi i IT-bransjen bygger bro til akademia og bidrar til å gjøre studietiden relevant med tanke på arbeidslivet som venter studentene. Vi som samfunn har store digitaliseringsoppgaver foran oss i både offentlig sektor og næringslivet. Det utdannes for få teknologer og vi må gjøre alt vi kan for å ruste de vi har best mulig for oppgavene, sier han.

– Vi vil stille våre engasjerte og dyktige fagfolk til disposisjon. Det er populært hos oss å få bidra i dette arbeidet, fordi det er berikende også for våre ansatte å være tett på studentmiljøet. Studentene har ofte andre perspektiver, mye nysgjerrighet og driv. Det både inspirerer og utfordrer oss på en positiv måte, sier han entusiastisk og legger til:

– Tidligere har vi hatt mye aktivitet på NTNU i Trondheim. Ettersom vårt hovedkontor ligger i Oslo, blir det veldig gøy å få lov til å bidra også til studentmiljøet på UiO.