Computas vant stor rammeavtale hos Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett (NHN)

Portrettbilde av Trond Eilertsen

– Anbudsrunden har vært tøff. Alle de store bransjekollegaene våre var med, så at vi vinner på flere områder er en stor seier for oss, sier daglig leder i Computas, Trond Eilertsen.

I den åpne anbudsrunden var det etterspurt tilbud på ti ulike tjenesteområder med tilhørende fagområder. Computas ble tildelt rammeavtale på fagområder under følgende tjenester: program og prosjektledelse, behovsanalyse og løsningsspesifisering, løsningsutvikling, og test og testledelse. Deler av direktoratet for e-helse ble 01.01.20 overført til Norsk helsenett (NHN), og rammeavtalen er overført til NHN og omfatter også dem. Rammeavtalen har en varighet på to år, hvor NHN kan forlenge med 1 + 1 år.

– Dette viser at vi er sterke på e-helse. Vi har helt klart ambisjoner om å vokse i denne sektoren, forteller Eilertsen.

I anbudet til NHN har Computas med seg flere underleverandører. Deriblant WebStep, Atkins, Konik, Vivento, Clave consulting og Rambøll.

 

Lang erfaring med e-helse

Computas har jobbet lenge med Direktoratet for e-helse (fra 01.01.20 Norske Helsenett, NHN). Gjennom 2019 har en rekke konsulenter fra IT-selskapet bidratt på strategiske områder hos direktoratet, blant annet på eResept. 

Vi har gjennom en lengre periode hatt mange gode leveranser hos Direktoratet for e-helse, og det er én av grunnene til at vi ser svært lyst på mulighetene for nye oppdrag fra NHN i team rundt våre flinke folk, sier Computas-sjefen, og legger til: Vi ser frem til å bli enda bedre kjent med hele NHN-organisasjonen som blir en ny stor kunde av oss.

De nye rammeavtalene, samt et godt 2019, gjør at Computas vil trenge flere dyktige konsulenter i 2020.

– I år satser vi på å ansette minst 60 nye teknologer, avslutter Eilertsen.