Computas vokser i Norden gjennom oppkjøp av dansk IT-selskap

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas

Computas fortsetter veksten i Norden og kjøper opp det danske IT-selskapet SharkCell. Nå starter arbeidet med å fusjonere det danske IT-selskapet med Computas sitt datterselskap, Computas Danmark Aps.

– Dette oppkjøpet er viktig for vår videre vekst i Danmark og Norden. Et oppkjøp har ligget som en strategisk vekstmulighet helt siden vi åpnet Danmark-kontoret vårt i 2018. Det er derfor en stor glede å ha nådd denne milepælen, og jeg er veldig optimistisk med tanke på mulighetene dette gir oss, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

SharkCell, med sine 10 ansatte, kan vise til solide økonomiske resultater de siste årene. Eilertsen forteller at utover dette, var det match i bedriftskultur, verdigrunnlag, samt ekspertise og strategisk retning som gjorde selskapet interessant for oppkjøp.

– Vi får selvsagt nye kunder i porteføljen, flere ansatte, og et enda bedre nettverk i det danske markedet. Men viktigst av alt er at vi mener SharkCell vil åpne flere dører på et strategisk viktig område for Computas, forteller Eilertsen, og utdyper dette:

– SharkCell har sterke referanser innenfor data, business intelligence og modernisering av datavarehus. De har utviklet skybaserte løsninger som har gitt stor verdi til deres kunder. Computas har fra før mye kompetanse innenfor samme område, men oppkjøpet er viktig for å posisjonere oss tydeligere i markedet – ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Dessuten får vi nå økt kapasitet til å svare på etterspørselen i markedet etter denne type løsninger.

 

Skal vokse stort i Danmark, så erobre Sverige

Oppkjøpet gjør det mulig for Computas å vokse raskere, ikke bare i Danmark, men etter hvert også i resten av Norden.

– Vi etablerte oss i Danmark for litt over to år siden og har siden den tid fått et godt fotfeste. At vi allerede går med overskudd her har gitt oss troen på at det er riktig å satse videre i Danmark og resten av Norden, sier Computas-sjefen og fortsetter:

– Målet fremover er å vokse det danske kontoret til å bli på samme størrelse som det norske. Det vil ta tid, men vi har satt en god kurs. I tillegg har vi ambisjoner om å åpne et svensk kontor i løpet av de neste årene. Vi har allerede en stor kunde i Sverige, som betjenes fra vårt danske kontor.

 

Befester sin posisjon som Google Cloud-ekspert

En annen faktor som gjør SharkCell og Computas til god match, er at begge er partnere av Google og har spisskompetanse på Google Cloud.

– Computas ønsker å hjelpe kunder med modernisering og skyteknologi uavhengig av plattform. Det er fremdeles få tilbydere av rådgivning og utviklingskompetanse på Google Cloud, og med dette oppkjøpet styrker vi vår posisjon som et av de aller skarpeste kompetansemiljøene på denne plattformen i Norden, avslutter Eilertsen.