De ansatte er bedrifters største sikkerhetsrisiko

IT-konsulentselskapet Computas jobber til vanlig med system- og løsningsutvikling for kunder i offentlig og privat sektor. Da står cybersikkerhet høyt på agendaen. Men sikre systemer er ikke nok. Når de nå går inn i samarbeid med norske CYBR er det for å jobbe med sikkerhet fra en annen vinkel: å lære opp kundenes ansatte i bedre sikkerhetsrutiner.

– Undersøkelser viser at så mange som 90 prosent av alle vellykkede angrep skyldes menneskelig feil, forteller direktør i Computas, Rune Hagbartsen.

– Da er det helt essensielt at bedriftene både har gode IT-sikkerhetsløsninger, men også at de jobber aktivt med å senke risikoen for menneskelig feil, poengterer han.

 

Computas etablerer samarbeid med CYBR

Computas har utviklet et sikkerhetskonsept som de kaller «Human security layer». Konseptet setter fokus på de ansatte i virksomhetene gjennom å tilby opplæring, testing og simuleringer. Gjennom løsninger som automatiserer dette arbeidet, kan virksomhetene sikre kontinuerlig opplæring i et landskap som er i rask endring. For hackerne finner stadig nye og mer sofistikerte metoder for å gjennomføre angrep. Et av selskapene Computas har inngått et partnerskap med, er norske CYBR.

 

Mener HR-avdelinger bør ta mer aktive grep

CYBR ble etablert i 2019 og har allerede en imponerende kundeliste. Deres innovative løsninger gir kontinuerlig opplæring og oppfølging av ansattes sikkerhetskunnskaper, også gjennom angrepssimuleringer som tester de ansattes årvåkenhet.

– Med Teach AI får de ansatte oversikt over egen sikkerhetsscore, og kan deretter gjøre målrettede tiltak der det er nødvendig. Disse kunnskapene blir så satt på prøve gjennom angrepssimuleringen vår, kalt Breach AI, sier administrerende direktør i CYBR, Mohammed Awais Aziz.

Han opplever at sikkerhet er stadig høyere på agendaen i norske virksomheter. Ofte delegerer ledelsen ansvaret til IT-avdelingen, men stadig flere forstår at det hører vel så mye hjemme i HR-avdelingen.

– Opplæring og kontinuerlig oppfølging av ansattes sikkerhetskunnskaper er ekstremt viktig når ondsinnede aktører til stadighet finner nye metodet for å lure seg inn i systemene. Derfor vil de ansatte med våre verktøy få helt oppdatert innsikt i hvordan de kan forhindre angrep og øke egen sikkerhetsscore, sier han.

 

Kunden etterspør sikkerhetstjenester

Awais har stor tro på det nye samarbeidet med Computas, og ser frem til å jobbe sammen med dem for å øke bevisstheten rundt cybersikkerhet i både privat og offentlig sektor.

– Det å gå sammen med en så stor og profesjonell aktør som Computas er veldig drivende for vår videre vekst. Dette blir nok starten på et veldig spennende samarbeid, sier han.

Det stiller Hagbartsen i Computas seg bak.

– Den unike teknologien som CYBR har utviklet treffer på viktige behov som vi ser hos våre kunder. Dette partnerskapet vil gi stor verdi for både oss og kundene våre, avslutter han.