Debatterte fersk undersøkelse om koronadigitalisering under Arendalsuka

debatt under arendalsuka 2021

Gjennom tre fulle dager har bransjeorganisasjonen IKT-Norge samlet næringsliv, offentlig sektor og det politiske Norge til foredrag og debatter med digitalisering og teknologi som tema.

Onsdagens debatt i regi av Computas var ikke noe unntak. Debatten ble ledet av Eirik Norman Hansen og i panelet deltok fagdirektør i Computas Morten Forfang, Lena Lundgreen fra Microsoft, Hilde Singsaas fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), samt Stortingspolitikerne Torill Eidsheim (Høyre) og Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet).

 

Fersk undersøkelse blant norske IT-ledere

Debatten ble basert på en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra Computas i juni. I undersøkelsen besvarte over 400 norske IT-ledere i privat og offentlig sektor spørsmål om digitaliseringstiltak de har gjennomført som konsekvens av pandemien og videre investeringer og planer for digitalisering. De ble også spurt om holdninger til en rekke aspekter ved digitalisering som sikkerhet, personvern, bruk og deling av data og bruk av skyplattformer (public/offentlig sky).

Undersøkelsen viser at digitaliseringen av norske virksomheter har skutt fart under koronapandemien. Men på en rekke områder opplever respondentene usikkerhet og hindringer i sitt digitaliseringsarbeid. Undersøkelsen viser blant annet en økning i bruk skyplattformer som Microsoft Azure og Google, men at 45% av respondentene synes det er vanskelig å finne ut hvordan de kan utnytte innovasjonen i skyen og samtidig sikre dataene sine etter alle lover og regler.

– Hvis du ikke utnytter innovasjonen og effektiviseringspotensialet i skyen, har du satt deg helt ut. Samtidig skal man ta hensyn til en rekke juridiske, moralsk og praktiske krav, for eksempel i lagring av persondata. Det ser vi er er veldig utfordrende for flere av kundene våre, sa fagdirektør i Computas, Morten Forfang.

 

Deling av data

Deling av data var et annet område som ble diskutert. Undersøkelsen viser at 7 av 10 virksomheter mener det er viktig å dele data for å sikre samfunnsutvikling og bransjeinnovasjon, samt drive innovasjon i virksomheter, men kun 37% av de spurte virksomhetene gjør dette i dag.

Hilde Singsaas fra DFØ oppfordret til dialog og samarbeid mellom virksomheter for å utnytte potensialet for datadeling. Lena Lundgreen fra Microsoft etterlyste et marked for deling av data.

– Vi må få på plass noe som regulerer og styrer hvordan vi kan dele data, for det er krevende å gjøre dette riktig, sa hun og understreket at for eksempel norsk industri har store mengder data som ikke er persondata.

 

Pekte på økt tillit

Videre digitalisering ble debattert med stortingsrepresentantene. Det var enighet om at pandemien har vist at vi kan få til mye på kort tid, og Lundgreen oppfordret politikerne til å ta med seg denne erfaringen videre. Torill Eidsheim fra Høyre understreket hvor viktig tillit er for videre digitalisering.

– Tallene fra undersøkelsen viser at vi på det digitale har fått en enda større grad av tillit og forhåpentligvis en opplevelse av kompetanse. Når vi gradvis forstår mer, øker tilliten og vi vil kunne føle oss tryggere på ferden vi skal på videre, sa hun.

Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet argumenterte for at tilliten også er et godt utgangspunkt for å kunne digitalisere enda raskere fremover.

– Det er litt typisk norsk å være fornøyd med at vi føler vi har kommet veldig langt. Men flere internasjonale rapporter viser at vi på noen områder sakker akterut. Jeg mener vi i større grad må ta på oss en leder- og pådriverrolle, sa han.

Felles for paneldeltakerne var en uttalt teknologioptimisme og tro på at erfaringer fra pandemien vil være nyttig for videre digitalisering av norske virksomheter.