- En nødvendig utvikling at offentlig sektor tar i bruk KI og automatisering

Utlendingsdirektoratets løsning for automatisert saksbehandling av søknader om statsborgerskap er en av finalistene til Digitaliseringsprisen 2022. Prisen deles ut i dag under Digitaliseringskonferansen. En fersk undersøkelse fra Norstat viser at digitaliseringen av norsk offentlig sektor fortsetter i raskt tempo også etter pandemien. Løsninger med bruk av kunstig intelligens og automatisering er noe vi kommer til å se mer av i tiden som kommer.

Digitaliseringskonferansen er et møtested for samtale rundt digitalisering i offentlig sektor. Under konferansen blir Digitaliseringsprisen delt ut til årets digitale sukesshistorie i offentlig sektor. De nominerte må på en innovativ måte bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial. UDI og Computas’ løsning for automatisert saksbehandling av søknad om statsborgerskap er en av årets tre finalister. Løsningen har resultert i at omtrent halvparten av vedtakene fattet i statsborgerskapssaker er fullautomatisert. I noen tilfeller ble behandlingstiden redusert fra måneder til sekunder.

Administrerende direktør i Computas Trond Eilertsen sier finaleplassen inspirerer IT-selskapet til å fortsette å søke nye, innovative løsninger i samarbeid med deres kunder.

– Både i privat og offentlig sektor er behovet for digitalisering enormt og med betydelig mulighet for gevinst. Effektivisering er avgjørende både for bedrifters konkurransekraft og for å opprettholde et rettferdig og trygt velferdssamfunn. Det er givende å jobbe med kunder som UDI som har store ambisjoner nettopp for dette, sier Eilertsen.

Bruk av kunstig intelligens og automatisering i offentlig sektor øker

En undersøkelse blant norske IT-ledere utført av Norstat på vegne av Computas, viser høy fart i digitaliseringen av offentlig sektor. Pandemien ga en digitaliseringsboost med fokus på å få virksomhetene til å fungere under smitteverntiltak og hjemmekontor. Mye tyder nå på at dette har klargjort virksomhetene for en mer dyptgående digitalisering. Undersøkelsen viser blant annet at 45 prosent av virksomhetene i offentlig sektor bruker eller vil ta i bruk kunstig intelligens det neste året, mot 26 prosent i fjor.

– Over halvparten av virksomhetene mener nå at det er viktig å ta i bruk kunstig intelligens. I fjor var tallet på under en tredjedel. Det er en nødvendig utvikling fordi KI og automatisering av den typen UDI har tatt i bruk, gir store muligheter for effektivisering og verdiskapning i samfunnet, avslutter Eilertsen.