Fersk undersøkelse: Mangel på IT-kompetanse bremser digitaliseringen

Ambisjonsnivået for digitalisering i norske virksomheter er høyt, og halvparten vil øke investeringene sine det kommende året, viser en fersk undersøkelse. Kompetansemangel og uheldige konsekvenser av nye bemanningsregler forsinker imidlertid planene. Det bekymrer Computas-direktør Trond Eilertsen som etterlyser en mer helhetlig og gjennomtenkt politikk fra regjeringen.

For fjerde året på rad har Norstat på vegne av IT-selskapet Computas spurt bedrifts- og organisasjonsledere i offentlig og privat sektor om digitaliseringstiltakene som er gjennomført det siste året, samt hva de planlegger for det kommende. Årets undersøkelse viser at digitaliseringstakten har stabilisert seg på et høyt nivå.

– Norske virksomheter holder fortsatt høyt ambisjonsnivå for digitaliseringen. Halvparten av virksomhetene sier de vil ta i bruk nye løsninger og tjenester de kommende månedene, og nå er snart 9 av 10 i skyen, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, og fortsetter:

– Men det bekymrer meg at 4 av 10 oppgir at utfordringer med rekruttering både forsinker prosjekter og begrenser ønsket digitaliseringstakt. Det er behov for langt flere IT-studieplasser, og regjeringen må også klargjøre reglene for IT-konsulentbruk i offentlige virksomheter.

Digitalisering i offentlig sektor bremses av bemanningsregler

Regjeringens pålegg om å redusere bruken av eksterne konsulenter i statlige virksomheter har ført til forvirring innen digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. I undersøkelsen oppgir 51 prosent av dem at de er avhengige av innleid IT-kompetanse for å lykkes med digitaliseringsplanene sine. 24 prosent mener at myndighetens begrensninger har ført til forsinkelser, mens 18 prosent oppgir at de er usikre på hvordan de skal tolke reglene om bruk av IT-konsulenter.

Eilertsen mener politikerne bremser digitaliseringen, både i offentlig og privat sektor. Han utfordrer dem til å realitetsorientere seg, og begynne å se på behovet for digitalisering i en større samfunnskontekst.

– Det er politikernes ansvar at vi nå har knapphet på IT-kompetanse i Norge. Både offentlig og privat sektor er avhengig av videre digitalisering for effektivisering og konkurransekraft, sier han og legger til:

– Men behovene for kapasitet og spisskompetanse i en virksomhet vil være i stadig endring, og derfor er det en god løsning å dele på kompetansen gjennom bruk av IT-konsulenter. Det er lite bærekraftig om offentlig sektor skal løse alle digitaliseringsoppgaver basert på egne, faste ansatte, sier Eilertsen.

Digitalisering avgjørende for det grønne skiftet

Et av områdene Eilertsen trekker frem er det grønne skiftet. Over halvparten av deltakerne i undersøkelsen mener at digitaliseringen er en avgjørende faktor for å lykkes med det grønne skiftet.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, er vi avhengige av et tett samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor og akademia. Da er det problematisk at politisk ledelse stikker kjepper i hjulene for dette, avslutter Computas-direktøren Eilertsen.

Computas presenterer funnene fra undersøkelsen under en debatt hos IKT-Norge på Castelle Bar & Restaurant under Arendalsuka, tirsdag kl. 13. Tittelen på arrangementet er «Digitalisering + bærekraft = sant. Men hvem skal gjøre jobben?».

Mer informasjon om arrangementet kan leses her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21343