Hver annen bedrift prioriteter sikkerhet høyere etter koronadigitalisering

På grunn av pandemien har mange virksomheter tatt et digitalt byks, og flere har tatt i bruk tjenester i skyen. I en ny undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas, oppgir en tredjedel av norske virksomheter at skybaserte IT-tjenester har fått en høyere prioritering på grunn av Covid-19. Funnene viser også at like mange er bekymret for sikkerhet når det kommer til skyteknologi, og 2 av 5 er bekymret for personvern i skyen. Annenhver bedrift svarer at korona har ført til at digital sikkerhet generelt er lengre oppe på agendaen.

 

– Det er ingen tvil om at vi i den nye digitale virkeligheten må beskytte oss mot stadig mer komplekse sikkerhetstrusler. Men vår erfaring er at det ikke er noen grunn til å tro at truslene og sikkerhetshullene er flere i skyen enn i et lokalt serverrom – snarere tvert i mot. Det som imidlertid endrer seg i skyen er behovet for en annen type kompetanse for å håndtere sikkerhetsaspektene, sier Eilertsen.

 

Krever ekspertise på skyplattform 

Virksomheter som flytter data og løsninger til skyen eller utvikler løsninger på disse plattformene, kan ikke bare lene seg til sikkerheten i skyplattformen. Løsninger og applikasjoner må bygges på en måte som gjør dem sikre. Dette krever ikke bare erfaring og forståelse for arkitektur, system- og applikasjonsutvikling, men også ekspertise på skyplattformen som benyttes. Men ifølge Eilertsen er selv ikke dette tilstrekkelig.

 

– Dagens cyberangrep er mye mer komplekse enn tidligere. Dette har gradvis ført til en endring i tankemønster blant mange eksperter. Vel så viktig som å jobbe preventivt med sikkerhet i sky, må man ha en plan for gjenopprettelse etter et eventuelt angrep eller større hendelse, forklarer Eilertsen.

 

Undersøkelsen Norstat har gjennomført viser at dette er en virkelighet norske ledere tar innover seg. Halvparten av norske bedriftsledere (49 prosent) svarer at digital sikkerhet har fått en høyere prioritering etter korona-utbruddet. Nesten like mange (44 prosent) svarer også at personvern har kommet høyere på prioriteringslisten. Eilertsen vil imidlertid ikke påstå at sikkerhetsbekymringer hos norske ledere holder virksomheter tilbake fra å benytte skyteknologi.

 

– Etterspørselen etter rådgivning og løsningsutvikling på Microsoft Azure og Google Cloud er raskt økende. Det viser modenhet at sikkerhet og personvern kommer stadig høyere opp på prioriteringslisten hos norske ledere. En vellykket og trygg skyreise krever at man har med seg riktig kunnskap og erfaring.