I front i Norden som Atlassian Cloud Migration Specialist

Atlassian stenger ned sin on-premise serverplattform i februar 2024, noe som har skapt et rush av virksomheter som vil flytte sine Atlassian-løsninger til skyen. Atlassian-leverandøren Computas gjør seg derfor klar for et hektisk år. Tidligere denne måneden oppnådde det norske IT-selskapet status som Atlassian Cloud Migration Specialist, som én av kun to leverandører i Norden.

Atlassian tilbyr en løsningportefølje innenfor samhandling, prosesser, prosjektstyring og work management der Jira og Confluence er de mest benyttede løsningene. De har til nå tilbudt valget mellom tre plattformer for å levere disse løsningene til brukerne; Cloud, on-premise Server eller on-premise Datacenter. Sistnevnte er tiltenkt store virksomheter, mens on-prem Server er plattformen som har vært mest i bruk til nå. Fra februar 2024 vil imidlertid denne plattformen avvikles. Det foregår derfor en massiv migrering av kunder fra on-premise Server til Atlassians skyplattform.

 

End-of-life for Atlassian Server

– Atlassian har allerede stengt muligheten for å øke eller redusere antall brukere til plattformen som nå stenges ned. Fra februar neste år vil det ikke lenger komme oppdateringer eller gis support på plattformen. Derfor haster det for virksomheter som er på Atlassians on-prem Server-plattform med å legge en god plan for en trygg og vellykket migrering til Atlassians skyplattform, sier Rune Hagbartsen, områdedirektør i Computas for salg og ekspertise på Atlassian-porteføljen.

Han forteller videre at Computas merker stor etterspørsel fra kunder som trenger hjelp i denne prosessen.

– Vi begynner å kjenne på at det blir et hektisk år for våre Atlassian-konsulenter, for i følge våre kontakter i Atlassian har Norden foreløpig lavest andel brukere på skyplattformen. Vi skal hjelpe alle som henvender seg, men det vil være synd om de går glipp av insentivene fra Atlassian ved å migrere tidsnok.

 

Spesialisering innen skymigrering

Som et ledd i forberedelsene har Computas oppnådd status som Atlassian Cloud Specialist. Spesialiseringen baserer seg på sertifisering av konsulenter og dokumenterte, vellykkede skymigreringer hos flere store kunder.

– Spesialiseringen er en viktig bekreftelse av den solide erfaringen og spisskompetansen våre Atlassian-eksperter tilbyr. Gjennom spesialiseringen har de også inngående kjennskap til en rekke insentiver kundene kan få utløst ved migreringen, og de vil kunne hjelpe kundene med å unngå fallgruver som dobbeltlisensiering, forklarer han.

Sikkerhet, databehandling og GDPR, juridiske og tekniske problemstillinger inngår som viktige aspekter i en vellykket migrering, og ved å bruke en sertifisert leverandør sikrer man at nødvendige vurderinger blir gjort og at alt blir dokumentert underveis. Hagbartsen legge også til at en vellykket skyreise innebærer at man tar et større perspektiv enn det rent tekniske løpet.

– Migreringen er et momentum for å vurdere arbeidsmetoder og prosesser. Er det rom for forbedring? Kan noe automatiseres? Svaret er som regel ja. Derfor tilbyr vi også et bredt spekter av rådgivningstjenester for å sikre en vellykket endringsreise og god utnyttelse av teknologien for alle nivåer av brukere, avslutter Hagbartsen.