Isabelle Morstøl Øvremo er ny CFO i Computas

Den 31 år gamle siviløkonomen har gjort lynkarriere i IT-selskapet Computas, hvor hun startet som business controller våren 2019. Nå har hun gått inn i rollen som CFO. – Vi har god erfaring med å gi unge talenter store oppgaver hos oss, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Morstøl Øvremo er utdannet siviløkonom fra NHH i 2016.  Etter et par års arbeidserfaring fra revisjon i BDO og som internrevisor i Synoptik, startet hun i rollen som business controller i Computas våren 2019. I 2022 rykket hun opp til stillingen som økonomisjef, og da stillingen som CFO ble ledig i sommer, gikk Morstøl Øvremo inn som fungerende CFO med umiddelbar virkning. Nå overtar hun rollen permanent.

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, sier han er svært fornøyd med valget:

– Isabelle er et talent som har bidratt svært positivt hos oss siden oppstarten i 2019. Hun er faglig sterk og har en personlighet som gjør at hun formidler sine perspektiv og fremmer tiltak på en måte som bygger samarbeid med alle deler av organisasjonen. Det er ekstremt viktig i en tid der kostnader øker og lønnsomheten settes under press samtidig som vi skal posisjonere oss for videre vekst, sier han.

Eilertsen mener det er en styrke at Morstøl Øvremo hentes fra egne rekker:

– Isabelle har opparbeidet seg en god innsikt i selskapet gjennom de årene hun har vært her, og har allerede imponert i sin håndtering av rollen. Vi har en god erfaring med å gi unge talenter store oppgaver hos oss. Jeg føler meg trygg på at hennes fremoverlente holdning gjør oss godt rigget for ambisjonene vi har fremover, sier han.

Sterk intern kultur

Morstøl Øvremo har vokst opp på Ålgård utenfor Stavanger. Rogalendingen sier hun har stor motivasjon for å fylle rollen som CFO i et selskap hun allerede kjenner godt.

– Det er givende å bidra med økonomistyringen i et selskap som utvikler samfunnsnyttige og verdiskapende løsninger slik som Computas gjør. Spesielt i en tid der det er en rivende utvikling på både teknologifeltet generelt, og innen kunstig intelligens spesielt. Her er også Computas godt posisjonert med relevant kompetanse og en lang og stolt AI-historie, sier hun og avslutter:

– Computas har en sterk kultur for samarbeid og et fantastisk arbeidsmiljø. Vi har hatt flere spennende satsningsområder de siste årene og er i vekst. Jeg gleder meg stort til å være med på reisen videre.