Kodet seg til donasjoner til Plan og TV-aksjonen

Computas inviterte torsdag til arrangementet “Kode med mening” i sine lokaler i Akersgata. På ettermiddagen samlet en gjeng kodeinteresserte seg og løste morsomme programmeringsoppgaver til innsamling for TV-aksjonen. For hver oppgave som ble løst, donerte Computas en sum til TV-aksjonen. For de uten kodeerfaring ble det arrangert “lek med mening”, hvor nettopp lek og og barnlige gleder fylte lokalene. Gjennom lek ville Computas fremme budskapet om at barn skal være barn, ikke brud. 

– Vi synes det er viktig å vise at vi tar samfunnsansvar utover egen forretning. Vi har besluttet å gjøre dette gjennom TV-aksjonen fordi det over tid gir oss anledning til å bidra til flere gode formål. Dessuten er TV-aksjonen veldig dyktige til å skape engasjement og dugnadsånd, og vi får muligheten til å bidra både finansielt og med vår kompetanse. Det er motiverende for våre ansatte, forteller Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

 

Verdifullt samarbeid

Representanter fra TV-aksjonen og Plan Norge var til stedet under kvelden. Gunnar Stabell fra TV-aksjonen takker Computas for engasjementet og samarbeidet, og understreker viktigheten av at næringslivet engasjerer seg i TV-aksjonen. 

– Det er veldig hyggelig at bedrifter engasjerer de ansatte og får dem med på laget gjennom aktiviteter som “Kode med mening”. Det gir de ansatte et viktig eierskap til aksjonen. Vi er veldig glade for å være her i lokalene til Computas i dag, og ser frem til et videre godt samarbeid, sier han i sin tale til kveldens gjester. 

Computas har gjennom flere år vært fast bidragsyter i TV-aksjonen. De har også bidratt med å utvikle en ny digital løsning som hjelper TV-aksjonen med å effektivt kunne holde oversikt over rekruttering av bøssebærere. Studenter fra Computas’ sommerstudentprogram har vært en del av teamet som jobbet med å utvikle løsningen som ble tatt i bruk under årets rekrutteringsprosess. 

– TV-aksjonen er godt fornøyd med dashbordet som Computas sine sommerstudenter har vært med på å utvikle. Dashbordet gir oversikt over hvordan TV-aksjonen ligger an med antall bøssebærere på lands- og kommunenivå. Dette har spart TV-aksjonen for mye arbeid og gjør at de lettere kan sette inn tiltak i de kommunene som sliter med rekrutteringen av bøssebærere, sier Stabell.