Norstat-undersøkelse: Pandemien ga digitaliseringsgjennombrudd for offentlig sektor

På vegne av IT-selskapet Computas gjennomførte Norstat i sommeren en undersøkelse blant IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge. I undersøkelsen kommer det frem at det har vært en enorm fremdrift i å utvikle og ta i bruk digitale tjenester, og det offentlige er ikke noe unntak.

 

Nesten 9 av 10 virksomheter fra offentlig sektor har iverksatt langsiktige digitaliseringstiltak som en konsekvens av koronapandemien. Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, synes tallene er oppløftende for en sektor som ofte har vært beskyldt for å henge etter i digitaliseringen.

 

–  Da vi gjennomførte den samme undersøkelsen på forsommeren i 2020, tre måneder etter pandemiutbruddet, var tiltakene av mer akutt karakter. Nå, etter halvannet år i pandemi-tilstand, viser undersøkelsen at det offentlige ikke bare henger med, men har et langsiktig og offensivt fokus, sier IT-direktøren, og legger til:

 

– Dette kommer samfunnet til gode. Det vil både gi ansatte i offentlig sektor en bedre arbeidshverdag og landets innbyggere bedre tjenester.

 

Enormt kompetanseløft 

Det har lenge vært konsensus og tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal bli bedre på digitale løsninger. Det har heller ikke manglet på god eksempler, og mange vellykkede initiativ har blitt presentert blant annet på den årlige NOKIOS-konferansen som arrangeres av NTNU for 15. gang. Likevel har mange tegnet et bilde av at offentlig sektor ikke henger med i den digitale utviklingen. Undersøkelsen avdekker nå at det i hvert fall ikke er viljen det står på.

 

96 prosent av de spurte oppgir at de har tatt i bruk nye løsninger eller tjenester (mot 47 prosent i juni 2020). Videre oppgir 93 prosent at de har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi og/eller digitale verktøy.

 

– For å opprettholde digitaliseringstakten er det nødvendig å få med seg folk. Det er samspillet mellom mennesker og teknologi som vil sørge for løftet i sektoren, sier Eilertsen.

 

Kompetanseløftet etterfølges av strukturelle investeringer og 43 prosent oppgir at de har flyttet applikasjoner, løsninger eller data til en skytjeneste. Dette var det kun 10 prosent som hadde gjort i juni 2020. 44 prosent oppgir også at de har gjort betydelige investeringer i maskinvare.

 

Planer om økte investeringer

Pandemien tvang frem en «boost» for digitaliseringen både i privat og offentlig sektor og 56 prosent av de offentlige virksomhetene mener investeringer til ytterligere digitaliseringstiltak vil øke de neste 12 månedene. Av de som ikke planlegger for videre investeringer oppgir 33 prosent at de har behov, men mangler ressurser.

 

– Det ser lovende ut, men myndighetene må utnytte momentum nå hvis folks møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt. Det er fremdeles et stort uutnyttet potensial i bruk av skyløsninger og avansert bruk av data for automatisering og maskinlæring. Møteplasser som NOKIOS er viktige for å kunne dele erfaringer og inspirere hverandre, avslutter Eilertsen.