Ny undersøkelse avslører: Skyhøy investeringsvilje i ny teknologi tross koronakrise

Ansatt skriver på en gul lapp under hackathon

Etter koronautbruddet i mars 2020 digitaliserte mange norske virksomheter seg i rekordfart. En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av IT-selskapet Computas sommeren 2020, viser at så mange som 8 av 10 virksomheter har gjennomført digitaliseringstiltak som følge av Covid-19. Denne artikkelen ble publisert 12. august 2020.

Tiltak som en stor andel av virksomhetene har gjennomført er utrulling av samhandlingsløsninger for egne ansatte (51%), utvikling av nye løsninger og tjenester (47%), og opplæring av ansatte i bruk av ny teknologi og digitale verktøy (36%).

– Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vi har selv hatt en spennende reise med flere av våre kunder i denne perioden. Det har vært imponerende å se den transformasjonen mange har vært igjennom på svært kort tid, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Halvparten av næringslivet skal øke teknologiinvesteringen
På tross av store investeringer som allerede er gjort og en turbulent økonomi, ser det ut til at viljen er skyhøy for flere teknologiinvesteringer i både offentlig og privat sektor. I samme undersøkelse svarer nemlig mer enn annenhver bedrifts- og organisasjonsleder at de har planer om å øke investeringen i ny teknologi i løpet av de neste 12 månedene. Rett under halvparten av disse skal øke investeringene sine som en direkte konsekvens av koronaviruset.

– Det er gledelig å se at investeringsviljen i digitalisering ikke bare opprettholdes, men faktisk har økt, og ser ut til å fortsette å øke til tross for økonomisk usikre tider. Det viser at erfaringen mange virksomheter har gjort med nye digitale løsninger, har vært en positiv opplevelse. Investering i digitalisering er dessuten verdiskapende og fremtidsrettet, sier Eilertsen.

Nye behov hos ansatte og i markedet
Av virksomhetene som skal øke teknologiinvesteringene sine som følge av Covid-19, svarer nesten halvparten at årsaken er at de må tilpasse seg nye behov hos egne ansatte, mens hver tredje virksomhet i samme kategori svarer at det er for å tilpasse kjernevirksomheten til nye behov i markedet.

– Det er nok mange virksomheter som er mer modne for digitalisering enn de selv har trodd. Endel tiltak har blitt iverksatt umiddelbart som følge av Covid-19. Men pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomhetene er nødt til å tilpasse seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i både offentlig og privat sektor videre i digitaliseringen med fokus på samfunnsnytte og verdiskapning, avslutter Eilertsen.

Presenterer funn under digital Arendalsuke
Funnene i undersøkelsen ble presentert av Computas under IKT-Norges digitale alternativ til 2020s avlyste Arendalsuke. Presentasjonen ble etterfulgt av en paneldebatt med Torill Eidsheim (H), Leder for Stortingets Teknogruppe, Torstein Tvedt Solberg (A), Stortingsrepresentant for Utdanning- og forskningskomiteen og nestleder for Stortingets Teknogruppe, Lena Lundgreen, Direktør for offentlig sektor i Microsoft Norge og Jon Andreas Pretorius, IT direktør – CIO i Elvia.

Arrangementet kan du se i opptak her

Hovedfunnene er også oppsummert på denne siden