Offentlig sektor vil ta i bruk AI, men møter hindringer

Halvparten av IT-ledere i offentlig sektor bruker eller kommer til å ta i bruk kunstig intelligens det neste året. Samtidig forteller 1 av 4 virksomheter at det fortsatt er mange hindringer i veien. Denne uken møtes IT-ledere i offentlig sektor i Trondheim for å diskutere hvordan digitalisering skal trygge velferden i fremtiden. AI er høyt på agendaen.

Norstat har på vegne av IT-konsulentselskapet Computas spurt norske ledere i offentlig sektor om deres digitaliseringstiltak. På spørsmål om det er viktig for virksomheten å ta i bruk kunstig intelligens (KI/AI) svarer hele 57 prosent delvis eller helt enig. En signifikant økning fra samme undersøkelsen i 2021 der 32 prosent mente det var viktig. 51 prosent bruker allerede eller kommer til å ta i bruk AI det neste året.

Computas har jobbet med AI siden 80-tallet, men Eilertsen understreker at vi nå står ovenfor et paradigmeskifte, spesielt innenfor generativ AI.

– Anvendelsen av AI brer om seg og utviklingen går fort. Det er gledelig at ledere i offentlig sektor forstår at det norske samfunnet ikke har råd til å bli akterutseilt teknologisk, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Kompetansemangel hindrer bruk

Blant de som ønsker å ta i bruk KI opplever så mange som 30 prosent av virksomhetene at det er for mange hindringer for å få det til i praksis. Blant dem oppgir 62 prosent mangel på kompetanse som det største hinderet, mens 51 prosent mener de møter for mange etiske problemstillinger.

– Disse hindringene henger sammen. Det er fullt mulig å benytte AI idag uten uten å gå på kompromiss med verken sikkerhet eller etikk. Men det fordrer at man har kompetanse og forståelse for hvordan man unngår fallgruvene, sier Eilertsen.

Halvparten oppgir også at mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater setter en stopper for bruken. Computas-lederen mener det nå haster med å gi offentlig sektor gode rammevilkår for innovasjon og effektivisering basert på AI.

– Vi ønsker reguleringer velkommen, så lenge de er praktisk orienterte og basert på kunnskap fremfor unødvendig frykt og symbolpolitikk, sier han.

Viktig for verdiskapning og det grønne skiftet

Undersøkelsen viser også at 60 prosent mener AI er viktig for verdiskapning i samfunnet og 54 prosent tror bruk og utnyttelse av AI er viktig dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

– AI kan få enorm betydning for å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, innen energi, klima, helse og velferd. Politikerne har vist en økende interesse og investeringsvilje for både AI og digitalisering de siste månedene, og det er avgjørende at denne interessen nå omsettes til faktiske tiltak, avslutter Eilertsen.

Computas presenterer funnene fra undersøkelsen samt reelle AI-eksempler fra norske virksomheter under NOKIOS – Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, onsdag kl 14. Tittelen på arrangementet er «Skap verdi med AI – eksempler på anvendelse fra norske virksomheter».

Mer informasjon om arrangementet kan leses her: https://www.nokios.no/utstillerseminarer/