Økt bruk av kunstig intelligens: behov for kunnskapsløft

Bruken av kunstig intelligens (KI/AI) i norske virksomheter skyter nå fart for alvor.  Ifølge en fersk undersøkelse oppgir nesten halvparten at de allerede bruker eller kommer til å ta i bruk KI det neste året. Ekspert på feltet mener befolkningen må få økt kunnskap om KI.

På vegne av IT-selskapet Computas har Norstat gjennomført en undersøkelse blant IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge. I undersøkelsen kommer det frem at bruk av KI vil øke kraftig det neste året. Fagdirektør i Computas med doktorgrad i KI, Morten Forfang, understreker behovet for at brukerne av løsninger med KI henger med i utviklingen.

Han understreker at KI er en kraftfull og nyttig teknologi, men at vi må være oppmerksomme på mulige fallgruver.

– Vi som befolkning møter nå KI stadig oftere i digitale løsninger vi omgir oss med i hverdagen. Da er det viktig at vi forstår teknologien, hvordan den fungerer og påvirker oss, sier Forfang.

 

Viktig utstilling

En aktør som har tatt behovet for kunnskap på alvor er Teknisk museum. Tidligere i år åpnet de sin nye, permanente tele- og datautstilling I/O. Kunstig intelligens bærer den persontilpassede besøksopplevelsen i den nyvinnende utstillingen og gir de besøkende en opplevelse av kunstig intelligens i faktisk bruk.

Nettopp Teknisk museums nye storsatsning og Kunstig intelligens (KI) var tema for en panelsamtale i regi av Computas og IKT-Norge under Arendalsuka. Frode Meinich, museumsdirektør ved Teknisk museum, deltok i panelet sammen med Morten Forfang og Inga Strümke, forsker ved NTNU og Simula.

– Vi er midt inne i digitaliseringens tid. På alle nivåer, fra skoleelever til bedriftsledere, trengs arenaer for å diskutere og forstå. Gjennom I/O forteller vi IKT-historiene, som vår fremtid skal bygges på, sier Meinich.

Inga Strümke, støttet behovet for utstillingen som en arena for å diskutere og forstå KI. I panelsamtalen trakk hun frem problemstillinger rundt hvordan spesielt barn påvirkes av kunstig intelligens.

– Ofte overvurderer vi barna kunnskap om teknologi og kaller dem “digital natives” sier hun under debatten.

– Når de er gode på å bruke digitale løsninger, er det fordi løsningene har gode brukergrensesnitt, ikke fordi barna forstår teknologien bak. Det er flott hvis denne utstillingen kan bidra til det, avslutter hun.