Overleverte AI-sommergave til stortingspolitikerne

Representanter for IT-bransjen i Norge mener teknologi og AI må settes høyere på den politiske agendaen. I dag overleverte de Inga Strümkes bok “Maskiner som tenker” til samtlige stortingsrepresentanter i sommergave.

Det var IKT-Norge og to av deres medlemsbedrifter, Twoday og Computas, som stod for overleveringen sammen med forfatteren selv i Stortingets vandrehall. Det var stor interesse for både boken og for en AI-prat med Strümke. Forfatteren var positivt overrasket.

– De ga både gode og offensive svar da jeg spurte dem om deres tanker rundt AI. Jeg elsker når politikere viser ekte engasjement på den måten jeg opplevde her i dag, sa Strümke.

Forfatteren, som er forsker på kunstig intelligens ved NTNU, ønsket engasjementet velkommen.

– Kunstig intelligens påvirker utviklingen av samfunnet vårt og kommer til å forandre mye i mange samfunnslag. Da er det utrolig viktig at våre folkevalgte gjør en innsats for å bygge forståelse for fagfeltet, sa hun.

Paradigmeskifte innenfor AI

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, deltok på overrekkelsen. Computas har jobbet med AI siden 80-tallet, men Eilertsen understreker at vi nå står ovenfor et paradigmeskifte.

– Anvendelsen av generativ AI brer om seg, og det norske samfunnet har ikke råd til å bli akterutseilt teknologisk. Vi trenger offensive politikere som forstår både mulighetene og fallgruvene AI bringer med seg.  Jeg håper boken vil inspirere politikerne og sette dem i bedre stand til å utforme velfungerende politikk på feltet. Bransjen ønsker reguleringer velkommen, men de må baseres på kunnskap, sa han.

Ønsker AI på den politiske agendaen

Representantene fra IT-bransjen ser en økende vilje for å sette teknologi og AI høyere på den politiske agendaen.

– Boken er et viktig bidrag for å sette AI på dagsordenen og en veldig passende sommergave til de folkevalgte. Vi trenger politikere som engasjerer seg på dette viktige feltet og vi må bygge et tettere samarbeid mellom politikere, akademia og næringsliv for at vi som samfunn skal lykkes med utviklingen. Denne brobyggingen er noe vi i IKT-Norge skal jobbe videre med, og det var gledelig at så mange ønsket å møte oss her i dag, sa Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT Norge.