Pandion Energy inngår samarbeid med Computas og Google

Pandion Energy har nylig igangsatt en digitaliseringssatsing for å trekke ut mer verdi av geologiske og geofysiske data gjennom bruk av nye digitale løsninger. Målet er å optimalisere arbeidsflyt, se nye trender og innovative muligheter i søket etter olje og gass på norsk sokkel. Bakgrunnen for satsningen er at selskapets hovedeier Kerogen Capital har valgt ut Pandion Energy som første pilot blant sine porteføljeselskap i utviklingen av en global digital dataplattform for olje og gass. Som en del av dette har Pandion Energy inngått et samarbeid med Computas og Google og etablert et dedikert team med eksperter innen maskinlæring, data science og geofag.

– Vi er overbevist om at dette samarbeidet blir verdiskapende, med innovasjon og smidighet som to viktige drivere for vår digitale satsning, sier Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy.

Teknologisk innovasjon

Computas har bred erfaring med teknologiske innovasjonsprosesser i både privat og offentlig sektor. Selskapet har spisskompetanse på BigData, maskinlæring og kunstig intelligens, og har Nordens største fagmiljø på Googles skyplattform.
– Vi er stolte over å få samarbeide med Pandion Energy på deres spennende digitaliseringsreise. Vi har god erfaring med å sette sterke fagmiljøer sammen for å utløse verdiskapende innovasjon, i dette tilfellet data scientists og geo scientists, sier Trond Eilertsen administrerende direktør i Computas.

Potensial for digitalisering på norsk sokkel

Jan Christian Ellefsen forteller videre at Google har valgt Pandion Energy som deres første “non-operator” partner innen olje og gass på norsk sokkel. En av grunnene til at valget falt på Pandion er den sterke utviklingen selskapet har hatt den siste tiden, samt at selskapet er preget av høy kompetanse og korte beslutningslinjer. Dermed kan digitale løsninger raskt testes ut og implementeres i selskapet. Å ha en aktør som Kerogen Capital i ryggen gir også muligheter for ytterligere samarbeid og deling av løsninger på tvers av aktører i industrien.
– Pandion har alltid hatt en holistisk tilnærming til våre leteaktiviteter. Det at Kerogen velger oss ut som pilot, sier også noe om hvilket potensiale de ser på norsk sokkel når det gjelder økt digitalisering, legger Ellefsen til.
Selskapet presenterer denne uken sin digitaliseringsatsning under konferansen “Digex 2019 – The Digital Subsurface” som avholdes på Gardermoen.

Om Pandion Energy:

Pandion Energy ble grunnlagt i november 2016, og er et privat olje- og gasselskap med fokus på lete-, avgrensnings- og utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har en dagsproduksjon på ca. 5 000 fat oljeekvivalenter, og har eierandeler blant annet i Valhall området (10 prosent) og Cara utbyggingsprosjektet (20 prosent).
Pandion Energy er finansiert av Kerogen Capital, et internasjonalt forvaltningsselskap som har spesialisert seg på investeringer i vekstselskaper innen energibransjen.
For ytterligere informasjon om Pandion Energy, kontakt CEO, Jan Christian Ellefsen, tel: +47 91 74 48 99 eller se pandionenergy.no