Rune Hovland til Computas

Rune Hovland er ny business solution manager i Computas. De siste tretten årene har Hovland vært i ulike roller hos Visma Consulting (nå Twoday), men er nå klar for nye utfordringer hos Computas. – Hos Computas er det tilrettelagt for at det er tid og ro til å ha fag i fokus, sier han. 

Hovland har bakgrunn som utvikler, og har en master i Technology, Computer Science fra NTNU. Han forteller at årene med koding tidlig i karrieren har vært nyttige i rollen som teknisk arkitekt, og senere med prosjektledelse, salg- og kundeansvar.

Computas gjorde inntrykk

Kulturen i Computas gjorde inntrykk på Hovland allerede før han ble en del av selskapet. Hovlands første møte med Computas var i studietiden, og siden har han jobbet med Computas-folk på prosjekt hos blant annet Statens Legemiddelverk og UDI.

– Man møter Computas titt og ofte, og inntrykket har alltid vært at det er trivelige folk, mimrer Hovland om erfaringer med IT-konsulentselskapet tidligere i karrieren. – Vi visste alltid at Computas-folka, de kunne man stole på at stilte opp. De gangene det dukket opp et problem på prosjekter med flere leverandører, så var det alltid Computas-folka som tok i et tak. Det bet jeg meg merke i, forteller han. 

Det kollegiale i Computas fremsto som helt spesielt for Hovland. I dag kan han bekrefte at det stemmer:

– Det finnes ikke spisse albuer hos Computas, men man verdsettes fordi man er flink og fordi man står på sammen, sier han. 

Han tror disse egenskapene i kulturen har med eierformen å gjøre. Computas er nemlig 100% ansatteid. 

– Jeg opplever at det påvirker miljøet her, forteller Hovland.  – Det gjør at det blir rom for å mene, og å faktisk påvirke. Man merker det i miljøet i dag, og man ser spor av det i historikken til selskapet. Jeg synes det er fascinerende, og er helt sikker på at det bidrar til at Computas er en så god arbeidsplass, sier han. 

Bygger Microsoft-miljø

Hos tidligere arbeidsgiver bidro Hovland til å bygge et sterkt fagmiljø på Microsoft-teknologi. Det ønsker han også å bidra til hos Computas. 

– Computas har en tydelig profil på Google, og et sterkt Java-miljø. Så er det masse flinke Microsoft-folk her også, men profilen er ikke like tydelig eksternt, sier han. 

Han har ambisjoner om å både bidra til å styrke det interne fagmiljøet ytterligere og hjelpe Computas til å bli anerkjent i markedet som en attraktiv Microsoft-partner. 

Det vil han blant annet få mulighet til når han nå går i gang å jobbe med en av Computas’ nye storkunder; Tensio. 

– Tensio er en veldig spennende kunde, sier Hovland om det som i dag er Norges nest største strømnett-virksomhet, med regionansvar for strømforsyningen til Trøndelag. – Jeg trives godt i møte med kunder som har store ambisjoner, og som er i gang med et digitaliseringsløft, slik som Tensio, fortsetter han.

Hovland kommer gjennom dette oppdraget også til å få en viktig rolle i å bygge fagmiljøet ved Computas nyetablerte kontor i Trondheim. Det ser han  frem til, men legger til at han kommer til å ha base i Oslo. 

– Jeg er fra Oslo, men har tilbragt mange år i Trondheim, så en arbeidshverdag med kontaktpunkt i begge disse byene er midt i blinken for meg, avslutter han.