Singularity University gjestet Computas i Oslo

– Den teknologiske utviklingen har vært fantastisk, men den menneskelige hjernen har ikke fått en virkelig oppdatering. Derfor er dette så krevende for oss, forklarte hun og eksemplefiserte med den naturlig følelsen av frykt som vekkes i oss i møte med ny teknologi og endringer – et urinstinkt. Mohsenin snakket med humor og engasjement om ideer og løsninger som har kommet inn fra sidelinjen og blitt ansett som tullete, ufarlige og av lav kvalitet. Men som allikevel har endt opp med å spise opp hele markedet for etablerte produktgrupper eller senket store selskap. – Hvem hadde trodd at lommelykter skulle stupe i salg etter at smarttelefonen kom? I ettertid er det åpenbart, men at mobiltelefoner ble begynt brukt som lommelykter var egentlig en tilfeldighet uten en større plan bak, sa hun.

Den teknologiske utviklingen en vertikal linje foran oss

Mohsenin utfordret tilhørerne med tankerekker for å vise hvilke overraskende konsekvenser teknologisk utvikling kan få. Eksempelvis at selvkjørende biler vil gi en kraftig reduksjon i salg av energidrikker fordi disse selges i stort antall på bensinstasjoner for at sjåfører ikke skal sovne bak rattet. Eller at selvkjørende biler vil gi en nedgang i antall tilgjengelige organer for organdonasjon, når antallet dødelige bilulykker går ned.
– Den teknologiske utviklingen vil gå ekstremt mye raskere fremover. Herfra og fremover vil den utviklingen som ligger bak oss i tid alltid se ut som en flat kurve, mens kurven på utviklingen som ligger foran oss vil være vertikal. Det er eksponentielt, og det kommer til å kreve mye omstilling av menneskeheten og av oss som ledere.

En ny tid krever en ny form for lederskap

– Alt vil bli snudd på hodet med all denne disrupsjonen, og som leder må du starte nå for å være forberedt, sa hun. Mohsenin fremhevet 4 hovedtrekk og kompetanser en eksponensiell leder må ha – teknolog, humanist, futurist og innovatør. Men hun trøstet med at det ikke nødvendigvis handler om formell kompetanse på alle de fire områdene, og ga samtidig et leggspark til de etablerte utdanningsinstitusjonene som hun mente ikke gir utdannelsen som kreves for lederskap i vår tid.

– Ikke tenk at du skal gjøre alt selv, men begynn med deg selv, oppfordret hun lederne i salen og fortsatte med et helt konkret råd. – Se på de ansatte du har i din egen organisasjon. Dersom de alle ser ut omtrent som deg, må du ut og ansatte noen som er annerledes. Ansett en immigrant, sa hun og fremhevet at mange innvandrere har de typiske kvalitetene som kreves når man skal lykkes med innovasjon og disruptiv tenking. De har brutt ut av sitt faste mønster, har pågangsmot, er globalt orientert, har andre perspektiver og har ofte et sterkt personlig driv for å lykkes.

Gartner spår at IT-direktøren vil bli ansvarlig for organisasjonskultur

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, refererte i sin introduksjon av Mohsenin til Gartners ferske analyser. 43% av de spurte IT-direktørene i Gartners analyser rapporterer at organisasjonskultur er deres største barriere i arbeidet. Og Gartner spår at innen 2021 vil IT-direktøren være like ansvarlig for endringer i organisasjonskultur som HR-direktøren vil være.
– Vi ser gang på gang hos våre kunder hvor avgjørende ledelse og kulturbygging er for å lykkes med digitalisering og innovasjon. Derfor ønsker vi å støtte våre kunder også på dette området. Vi vet det er krevende, men det er et enormt konkurransefortrinn i dagens marked dersom man evner å drive den rette formen for ledelse i tråd med den teknologiske utviklingen, sa Eilertsen.

Om Singularity University og Marjan Mohsenin

Singularity University utdanner og inspirerer hvert år tusenvis av toppledere til eksponentielt lederskap og disruptiv innovasjon gjennom sine program på egen campus i Silicon Valley og på konferanser i hele verden. Mohsenin er en ettertraktet foredragsholder, og har personlig erfaring fra både å være “The disruptor” og “The disrupted”. På slutten av 90-tallet jobbet hun i Ofoto, en digital bildedelingstjeneste gründet av hennes bror som ble kjøpt opp av Kodak hvor hun selv jobbet i 6 år. Kodak er av mange kjent som et av de sterkeste eksemplene på et offer for disruptiv innovasjon.