Stinn brakke og storfint besøk da Computas inviterte ledere til inspirasjonsfrokost

Nærmere 60 fremmøtte fikk onsdag morgen høre Microsoft-topp Bjørn Olstad, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Computas-eksperter snakke om områdene ledere bør ha en plan for i 2024.

I løpet av frokosten ble det pratet om alt fra Magnus Lagabøtes landslov, språkmodeller og viktige strategiske veivalg for ledere det kommende året. Talerne delte tanker om hvordan ledere kan dra nytte av kunstig intelligens (KI) fremover og hvilke strategiske prioriteringer de burde fokusere på i året som kommer.

Hvordan kan ledere dra nytte av KI?

Bjørn Olstad, Corporate Vice President i Microsoft, fortalte at KI opptar mye av tiden til utviklerne i selskapet om dagen. Ifølge Olstad vil KI påvirke kunnskapsflyt og verdiskapning på lik linje med Gutenbergs oppfinnelse av boktrykkerkunsten på 1400-tallet. For dem som ikke ønsker å havne bakpå, anbefalte Olstad å gripe KI-mulighetene med begge hender og følge utviklingen tett. Han kunne også vise hvordan selskapets svært etterspurte KI-verktøy Copilot vil effektivisere og forenkle manges arbeidshverdag fremover.

Morten Forfang, Ph.D. i kunstig intelligens og fagdirektør i Computas, jobber mye med KI og tilstøtende teknologi. Han delte eksempler på hvordan KI har blitt brukt av Computas til å effektivisere alt fra HR-avdelinger til salgsteam hos oppdragsgivere. Det kan for eksempel være løsninger for kundebehandling, automatisering av saksbehandling eller forbedret søk i egne data og systemer.

Han var ikke den eneste computasseren som delte tips til hvordan virksomheter kan dra strategisk nytte av KI. Også Ellen Daleng, fagdirektør for Digital Work Design i Computas, rådet virksomheter til å identifisere hva KI kan brukes til for å effektivisere interne prosesser. Hun anbefalte å se etter muligheter til å luke bort manuelle oppgaver, slik at kloke hoder kan bruke tiden mer fornuftig: – Ikke undervurder hva som skjer når smarte folk får tid til å tenke, sa hun.

Bevare fortiden for fremtiden

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre fulgte opp med å vise spekteret i hva KI kan brukes til da han fortalte om hvordan Nasjonalbiblioteket ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Nasjonalbiblioteket skal sikre at alt som publiseres for en offentlighet også er tilgjengelig til ettertiden. Det innebærer at institusjonen har et enormt digitalt arkiv, med blant annet flere hundre tusen bøker og mange millioner avisutklipp.

Nasjonalbiblioteket har vært en digital pioner, som tidlig innså sin relevans innenfor KI, ettersom de sitter på et enormt norsk språkcorpus som kan benyttes i KI-utvikling og som også hensyntar rettigheter til innholdet. Derfor har institusjonen også vært innom mange av de samme problemstillingene som utviklere verden rundt nå står midt i, lenge før ChatGPT ble et buzzord verden rundt.

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, synes at talerne belyste viktige temaer:
– Fremover vil det være viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Ledere må kunne se mulighetene i nå-situasjonen, samtidig som de klarer å se fremover og gjøre virksomheten godt rustet for morgendagen, sier han.