UDI og Computas finalist til digitaliseringsprisen 2022

Digitaliseringsprisen skal kåre årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor. Nå er de 3 finalistene klare. Blant dem er Utlendingsdirektoratets (UDI) løsning for automatisering av søknadsprosessen for statsborgerskap, utviklet i samarbeid med IT-selskapet Computas.

Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, mandag 22. august. For å motta prisen må prosjektet på en innovativ måte bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial. UDI og Computas’ løsning for automatisert statsborgerskap er finalist, sammen med Forsvarets «Min side»-løsning og digitaliseringssamarbeidet i forbindelse med pandemihåndteringen, TISK IKT. Det er 3 verdige finalister, ifølge direktør for Digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius.

– Løsningene er nyskapende og bidrar til en bedre og mer effektiv offentlig sektor – og til en enklere hverdag for innbyggerne, sier han i forbindelse med offentliggjøringen av de 3 finalistene.

Søknadstid redusert fra måneder til sekunder

I 2020 mottok Utlendingsdirektoratet (UDI) mer enn dobbelt så mange søknader om statsborgerskap som de gjorde året i forveien. Det satte saksbehandlerne under et enormt press, og UDIs satsning på automatisering kom for alvor til sin rett.

I samarbeid med Computas gjennomførte UDI en omfattende kartlegging og modellering av søknadsprosessen, satte sammen en brukerreise for de som søker statsborgerskap og utviklet en løsning for automatisering av søknadsprosessen. Klarspråk og brukersentrert design er blitt viktige hjelpere i prosessen, og bidrar til fullautomatisering av kurante og enkle saker. Data hentes fra – og deles med en rekke andre instanser, noe som letter arbeidet både for søker og saksbehandler.

Per 1. mai i år hadde UDI fullautomatisert i underkant av halvparten av vedtakene fattet i statsborgerskapssaker. Dette har medført en kraftig reduksjon i saksbehandlingstid per søknad – i noen tilfeller fra måneder til sekunder. Med mye mindre rutinearbeid på skrivebordet, får saksbehandlerne mer tid til å gå inn i de komplekse sakene.

 

Meningsfullt arbeid

Administrerende direktør i Computas Trond Eilertsen sier finaleplassen inspirerer IT-selskapet til å fortsette å søke nye, innovative løsninger i samarbeid med deres kunder.

– Både i privat og offentlig sektor er behovet for digitalisering enormt. Effektivisering er avgjørende både for bedrifters konkurransekraft og for å opprettholde et godt og trygt velferdssamfunn. Da er det givende å jobbe med kunder som UDI som har store ambisjoner nettopp for dette, sier han.

Han forteller at Computas har et dedikert team hos UDI med sterk domeneforståelse og spisskompetanse på automatisering. Videre fremhever han det tette samarbeidet med UDIs egne ansatte som avgjørende for å kunne levere gode løsninger.

– Computas er naturligvis svært stolte over å få bidra i det viktige samfunnsoppdraget til UDI. Deres arbeid med å digitalisere og modernisere, er et eksempel til etterfølgelse, og det er meningsfullt for oss å kunne bidra med vår kompetanse i dette arbeidet, sier Eilertsen.