Undersøkelse avdekker: Halvparten av norske virksomheter ønsker å ta i bruk AI

En fersk undersøkelse fra Norstat viser at både offentlige og private virksomheter i Norge ønsker å ta i bruk kunstig intelligens. Samtidig forteller hver fjerde virksomhet at det fortsatt er for mange hindringer i veien. Lederen for IT-selskapet Computas, som har jobbet med AI siden 80-tallet, frykter at norske virksomheter blir akterutseilt.

For fjerde året på rad har Norstat på vegne av IT-konsulentselskapet Computas spurt norske bedrifts- og organisasjonsledere i offentlig og privat sektor om digitaliseringstiltakene som er gjennomført det siste året, samt hva de planlegger for det kommende. På spørsmål om det er viktig for virksomheten å ta i bruk kunstig intelligens svarer hele 50 prosent delvis eller helt enig. En signifikant økning fra undersøkelsen i 2021 der 32 prosent mente det var viktig.

– Utviklingen går fort. Det er gledelig at ledere i både privat næringsliv og offentlig sektor forstår at de som blir hengende etter her, vil tape i konkurransen med de som lykkes i å ta i bruk AI, mener Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Kompetansemangel

Et annet funn fra undersøkelsen bekymrer imidlertid Computas-lederen. Blant de virksomhetene som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens opplever så mange som 25 prosent at det er for mange hindringer for å få det til i praksis. 59 prosent oppgir mangel på kompetanse som det største hinderet. 41 prosent oppgir etiske problemstillinger som et hinder.

– Disse hindringene henger sammen. Det er fullt mulig å benytte AI idag uten uten å gå på kompromiss med verken sikkerhet eller etikk. Men det fordrer at man har kompetanse og forståelse for hvordan man unngår fallgruvene, sier Eilertsen.

51 prosent blant offentlige virksomheter mener mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater setter en stopper for bruken. Computas-lederen mener det nå haster med å gi offentlig sektor gode rammevilkår for innovasjon og effektivisering basert på AI.

– Vi ønsker reguleringer velkommen, så lenge de er praktisk orienterte og basert på kunnskap fremfor unødvendig frykt og symbolpolitikk. Norge har ikke råd til å bli akterutseilt teknologisk, sier han.

Computas presenterer funnene hos IKT-Norge på Castelle Bar & Restaurant under Arendalsuka, onsdag kl. 12. På arrangementet vil et panel med representanter fra offentlig og privat sektor kommentere funnene. Tittelen på arrangementet er «Fersk undersøkelse: Bruk av AI blant norske virksomheter».

Mer informasjon om arrangementet kan leses her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21346

Viktig for verdiskapning og det grønne skiftet

Norstat-undersøkelsen viser at norske ledere mener AI vil spille en vesentlig rolle i tiden som kommer. Virksomhetene, både i offentlig og privat sektor mener at AI er viktig for verdiskapning (57 prosent). 51 prosent tror bruk og utnyttelse er avgjørende dersom Norge skal lykkes med det grønne skiftet.

– AI kan få enorm betydning for å løse store samfunnsutfordringer i årene som kommer, innen energi, helse og klima. Både det private og det offentlige ser dette. Politikerne har vist en økende interesse for både AI og digitalisering de siste månedene, og det er avgjørende at denne interessen nå omsettes til faktiske tiltak, avslutter Eilertsen.