Varsler fortsatt høyt digitaliseringstempo og behov for IT-konsulenter

Digitaliseringen av norske virksomheter fortsetter med full styrke, til tross for en voldsom digitalisering gjennom pandemien. Det viser en fersk undersøkelse fra Computas. 6 av 10 virksomheter vil iverksette nye digitaliseringstiltak de neste 12 månedene. Bruken av eksterne IT-konsulenter i offentlig sektor vil fortsatt være høy.

For tredje året på rad har Norstat på vegne av IT-selskapet Computas spurt norske bedrifts- og organisasjonsledere i offentlig og privat sektor om digitaliseringstiltakene som har vært gjennomført det siste året, samt hva de planlegger for det kommende. Årets undersøkelse viser at digitaliseringstempoet fortsetter.

– Tallene viser tydelig at det ikke bare ble gjort nødvendige hastetiltak under pandemien, men at norske virksomheter er inne i en god digitaliseringsbølge. Hele 3 av 4 virksomheter vil ta i bruk nye løsninger og tjenester de kommende månedene, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Funnene fra undersøkelsen blir i dag presentert på Arendalsuka i IKT-Norges program.

Dypere digitalisering

De foregående årenes undersøkelser har vist at digitaliseringen primært har vært fokusert rundt å få virksomhetene til å fungere under pandemitiltakene. Samhandlingsløsninger som Teams for de ansatte og løsninger ut mot kunder og brukere har vært tatt i bruk. Mye tyder nå på at dette har klargjort bedriftene for en dypere digitalisering. Undersøkelsen viser at 45 prosent av virksomhetene bruker eller kommer nå til å ta i bruk kunstig intelligens, mot 26 prosent i fjor.

– Over halvparten av virksomhetene mener nå at det er viktig å ta i bruk kunstig intelligens. I fjor var tallet på under en tredjedel. Det er en gledelig utvikling fordi bruk av automatisering og kunstig intelligens gir store muligheter for effektivisering og verdiskapning, sier Eilertsen.

Fortsatt høy bruk av IT-konsulenter

En marsjordre fra regjeringen om å redusere bruken av eksterne konsulenter i statlige virksomheter, har ført til usikkerhet i konsulentbransjen. De ferske tallene viser imidlertid at det ikke har hindret offentlige virksomheter i å leie inn IT-hjelp og at bruken vil fortsatt være høy i året som kommer.

Undersøkelsen viser at 43 prosent av virksomhetene har leid inn eksterne konsulenter for å gjennomføre sine digitaliseringstiltak det siste året. 41 prosent sier de kommer til å benytte eller leie inn ekstern IT-kompetanse også de nærmeste 12 månedene. Bruken er høyere i offentlig sektor enn privat.

– Kun en av fem virksomheter mener det ikke er viktig å bruke eksterne IT-konsulenter for å lykkes med digitaliseringsplanene, sier direktøren som opplever stor etterspørsel fra både offentlig og privat sektor. Han er tydelig på at vi som samfunn vil tape konkurransekraft dersom det drives symbolpolitikk på dette området.

– Det er knapphet på IT-kompetanse og det vil være lite bærekraftig dersom virksomhetene skal ansette spisskompetanse på alle områder innenfor digitalisering. Ofte er det spisskompetanse man trenger i en kortere periode, og det har en tilleggsverdi at konsulentene har med seg erfaringer fra andre virksomheter, avslutter han.