Guide: Skap verdi med generativ AI

«Hvordan kan generativ AI skape verdi i vår virksomhet». Det er et spørsmål mange bedriftsledere stiller seg for tiden.

Denne guiden fra Google Cloud er laget for ledere som har en forståelse av hva generativ AI er, men ønsker praktiske tips og eksempler på hvordan man faktisk kan få utbytte av teknologien – på kort sikt, men også for langsiktig vekst og suksess.

Guiden gir deg:

  • Et rammeverk for å planlegge korte, mellomlange og langsiktige generative AI-prosjekter
  • Eksempler på «quick wins» som gir forretningsverdi i dag
  • Beste praksis for vedvarende vekst
  • Bransjespesifikke use-caser og kundehistorier fra bl.a. Forbes og GE Appliances

Last ned i dag for å utforske hvordan generativ AI kan skape verdi i din virksomhet!