Thomas B. Pettersen

CTO

Thomas er CTO og sitter i Computas’ ledergruppe. Han har jobbet med kunnskapsteknologi av mange slag siden diplomoppgaven på NTH (nå NTNU) Datateknikk i 1986. Han har både prosjekterfaring, rådgivererfaring og ledelseserfaring gjennom over 30 år i selskapet. Spesielt er han opptatt av nytteverdien for våre kunder, og er opptatt av å sette seg inn i kundenes fagfelt for å se hva som er mulig å få til.

Thomas har jobbet mye med systemer for justissektoren, spesielt domstolene og politiet. Men underveis har det også vært mange prosjekter innenfor andre sektorer, herunder operatørstøtte i industrien, tilsynsløsning for Mattilsynet, regelverkshåndtering hos Lånekassen, for å nevne noe.

Han er også opptatt av grenselandet mellom systemstøtte og arbeidsprosesser, og er en av hovedarkitektene bak Computas’ rammeverk for Adaptive Case Management – eller intelligent arbeidsprosesstøtte. Løsninger basert på dette rammeverket har oppnådd internasjonale utmerkelser ved flere anledninger.

I grenselandet mellom datasystemer, arbeidsprosesser, problemløsning og nytteverdi på kort og lang sikt er han også opptatt av informasjonssikkerhet, IT-strategi og det ofte nødvendige samspillet mellom eksisterende IT-løsninger og nye løsninger på ny arkitektur, spesielt skyløsninger og kunnskapsteknologi.


Kom i kontakt med Thomas