Thomas B. Pettersen

CTO

Thomas er CTO og sitter i Computas’ ledergruppe. Han har jobbet med kunnskapsteknologi av ulike slag siden diplomoppgaven på NTH (nå NTNU) Datateknikk i 1986. Han har erfaring innen prosjekt, rådgivning og ledelse gjennom over 30 år i selskapet. Spesielt er han opptatt av nytteverdien for våre kunder, og er opptatt av å sette seg inn i kundenes fagfelt for å avdekke muligheter og løsninger.

Thomas har jobbet mye med systemer for justissektoren, bl.a. domstolene. Underveis har han også vært engasjert i flere prosjekter innenfor andre sektorer; herunder operatørstøtte i industrien, tilsynsløsning for Mattilsynet og regelverkshåndtering hos Lånekassen, for å nevne noe.

Thomas er svært interessert i grenselandet mellom systemstøtte og arbeidsprosesser, og det er nettopp dette som er en av hovedarkitektene bak Computas’ rammeverk for Adaptive Case Management – eller intelligent arbeidsprosesstøtte. Løsninger basert på dette rammeverket har oppnådd internasjonale utmerkelser ved flere anledninger.

I grenselandet mellom datasystemer, arbeidsprosesser, problemløsning og nytteverdi på kort og lang sikt er Thomas engasjert i informasjonssikkerhet, IT-strategi og det ofte nødvendige samspillet mellom eksisterende IT-løsninger og nye løsninger på ny arkitektur, spesielt skyløsninger og kunnskapsteknologi.


Kom i kontakt med Thomas