GoforIT: Generativ KI i offentlig sektor

05. Mar 08:30-17:00

Oslo Kongressenter

GoforIT inviterer til konferanse om Generativ KI i offentlig sektor den 5.mars! Computas er stolt sponsor og skal både bidra med faglig innhold og stand. Les mer om vårt foredrag lenger ned.

Generativ KI er et nytt og spennende fagfelt som byr på enorme muligheter, men som også skaper hodebry og gir oss mange nye problemstillinger å løse. 5. Mars samler vi teknologibransjen, akademia, offentlig sektor, politikere og journalister på Oslo Kongressenter for en dag dedikert til et dypdykk i tema «Generativ AI i offentlig sektor – hvordan samarbeide om å lykkes i Norge?» 

Er KI god på å finne ut hva dialogen handler om?

Hvordan kan man automatisere uttrekk av strukturert informasjon fra over 30 000 anonymiserte chatter? Det var en av utfordringene når Computas i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennomførte et prosjekt om interesseutforskning i chat på Karriereveiledning . HK-dir ønsket å få et bedre datagrunnlag for å identifisere behovene til brukerne, slik at de fremover kan lage bedre tjenester i tråd med FNs bærekraftsmål. Prosjektet benyttet datadrevne metoder for å klassifisere og identifisere samtaler. Noen av metodene er generativ KI basert, noen er søk, og andre er klassisk maskinlæringsbasert. Hva fungerte best? Problemstillingen er bred – det å gruppere dokumenter kommer inn i all saksbehandling og dokumenthåndtering.

Julie Utler Gjengedal er webredaktør / teknisk ansvarlig for karriereveiledning.no. Julie har jobbet med store og små nettsider siden 2005. De siste årene har hun vært webredaktør og teknisk ansvarlig for nettsiden Karriereveiledning.no i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Morten Forfang er fagdirektør hos Computas AS. Hans hovedområder er kunstig intelligens og sky. Han har en dr. grad i kunstig intelligens og er tidligere 1. amanuensis i statistisk mønstergjenkjenning. Han snakker jevnlig på konferanser og seminarer som Arendalsuka 2023/21/20/19, Computerworld Summit days 2021, Sunetdagarna 2021, Computas After Hours 2021, Software 2021/18, Make Data Smart Again 2019/18 and Google Cloud Day 2019

David S Amundsen, overingeniør i Computas. Fokus på søk, maskinlæring (ML) og MlOps – hvordan sette ML i produksjon. David leder fagnettet for data og kunnskapsdeling i Computas. Har foredratt på Booster, Confer and AI+, Make Data Smart m.m.