GoforIT: Generativ KI i offentlig sektor

05. Mar 08:30-17:00

Oslo Kongressenter

GoforIT inviterte til konferanse om Generativ KI i offentlig sektor 5. mars! Computas var stolt sponsor og bidro både med faglig innhold og stand. Les mer om vårt foredrag lenger ned.

Er KI god på å finne ut hva dialogen handler om?

Hvordan kan man automatisere uttrekk av strukturert informasjon fra over 30 000 anonymiserte chatter? Det var en av utfordringene når Computas i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennomførte et prosjekt om interesseutforskning i chat på Karriereveiledning . HK-dir ønsket å få et bedre datagrunnlag for å identifisere behovene til brukerne, slik at de fremover kan lage bedre tjenester i tråd med FNs bærekraftsmål. Prosjektet benyttet datadrevne metoder for å klassifisere og identifisere samtaler. Noen av metodene er generativ KI basert, noen er søk, og andre er klassisk maskinlæringsbasert. Hva fungerte best? Problemstillingen er bred – det å gruppere dokumenter kommer inn i all saksbehandling og dokumenthåndtering.

Julie Utler Gjengedal er webredaktør / teknisk ansvarlig for karriereveiledning.no. Julie har jobbet med store og små nettsider siden 2005. De siste årene har hun vært webredaktør og teknisk ansvarlig for nettsiden Karriereveiledning.no i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Morten Forfang er fagdirektør hos Computas AS. Hans hovedområder er kunstig intelligens og sky. Han har en dr. grad i kunstig intelligens og er tidligere 1. amanuensis i statistisk mønstergjenkjenning. Han snakker jevnlig på konferanser og seminarer som Arendalsuka 2023/21/20/19, Computerworld Summit days 2021, Sunetdagarna 2021, Computas After Hours 2021, Software 2021/18, Make Data Smart Again 2019/18 and Google Cloud Day 2019

David S Amundsen, overingeniør i Computas. Fokus på søk, maskinlæring (ML) og MlOps – hvordan sette ML i produksjon. David leder fagnettet for data og kunnskapsdeling i Computas. Har foredratt på Booster, Confer and AI+, Make Data Smart m.m.