KID konferansen 2024

Mandag 5. februar inviterte Nettverket KiD til konferanse for IT-studenter på NTNU, med tema anvendt AI. Det var spennende foredrag, bankettmiddag og konkurranser.

Vår egen administerende direktør Trond Eilertsen er selv styreleder i KiD-nettverket og Computas bidro både med faglig program og stand på selve dagen. Les mer nedenfor!

Konferansier og fysiker Andreas Wahl ledet spennende program med bl.a. Oljefondssjef Nicolai Tangen og flere norske virksomheter som fortalte om hvordan de bruker AI i dag.

Fra hype til anvendt AI hos norske virksomheter

David og Dharshini fra Computas holdt foredrag om reelle eksempler fra private og offentlige norske virksomheter som aktivt benytter seg av AI i dag og delte innsikt om erfaringene de har høstet underveis. De besvarte interessante spørsmål som: Hvordan Ruter estimerer ledig kapasitet på busser, hvordan Elvia oppdager feil i strømnettet, og hvordan man kan anvende kunstig intelligens i karriereveiledning innen høyere utdanning

David Skålid Amundsen – Overingeniør i Computas. David har en solid bakgrunn innen akademia og er en dyktig konsulent innen data scientist med spisskompetanse på maskinlæring, MLOps, søk, dataanalyse og visualisering.

Dharshini Tharmarajan – Kunnskapsingeniør i Computas. Dharshini er en ambisiøs sivilingeniør med erfaring innen IT-sikkerhet, systemutvikling og kunstig intelligens. Hun brenner for å utvikle og benytte eksisterende teknologi for å hjelpe trengende mennesker, samt skape verdier for samfunnet.