Make Data Smart 2023

Make Data Smart i Trondheim er en konferanse for deg som vil høre om de siste analyse- og AI-trendene og -teknologiene og møte de ledende leverandørene. Du får innsikt i hvordan organisasjoner på tvers av sektorer, bransjer og størrelser utnytter data i sine virksomheter. En perfekt mulighet til å møtte likesinnede som også er interessert i verdien av data! Computas deltok på konferansen med foredrag og stand.

Lær mer om GPT i detaljhandel

Ønsker du kunnskap om hvordan effektivisere mottak av bestillinger på epost/tale vha GPT for en kunde i detaljhandel? Hvordan gjøre disse om til strukturerte ordre? To av våre dyktige kollegaer – Pål Knudsen & David Amundsen – vil lære deg om viktige temaer som løsningsarkitektur, måling av kvalitet, oppetid, tilgjengelighet, GDPR etterlevelse, kostnader, vedlikeholdbarhet, hva som fungerer og ikke. Les mer om foredraget her!

Pål Knudsen

Pål Knudsen, løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har over 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser. Han har blant annet vært med på å lage automatiserings-løsninger hos både UDI og Helsedirektoratet.

David S. Amundsen

David S. Amundsen, Lead Data Scientist ved Computas. Fokus på søk, maskinlæring (ML) og MlOps – hvordan sette ML i produksjon. David leder fagnettet for data og kunnskapsdeling i Computas. Har foredratt på Booster, Confer and AI+ m.m.

Hvem er Computas?

Computas er et norsk IT-selskap med 300 ansatte og kontorer i Oslo og Trondheim, som tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innenfor digitalisering – fra idé og innovasjon til utvikling og drift. Som det første selskapet i Norge leverte Computas systemer basert på anvendt kunstig intelligens (AI) og har hjulpet en rekke norske virksomheter i både offentlig og privat sektor med å effektivisere sine prosesser og bli mer datadrevne. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge.