NOKIOS 2023

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. I 2023 arrangertes konferansen for 17. gang, hvor årets hovedtema var «Teknologi i menneskets tjeneste». Vi deltok i programrådet, har holdt workshop og foredrag, samt deltatt med stand.

Vårt utstillerseminar

Skap verdi med AI – eksempler på anvendelse fra norske virksomheter
Onsdag 25. oktober kl. 14:00–14:30

Stadig flere virksomheter tar i bruk nye, avanserte tjenester som benytter AI for å effektivisere og forenkle sine arbeidsprosesser. Men hva kan egentlig AI brukes til som kan gi din virksomhet verdi i dag? Med knapphet på arbeidskraft i både det offentlige og næringslivet, er det avgjørende å effektivisere og bruke kompetanse smart. I dette utstillerseminaret gir vi deg reelle eksempler fra norske virksomheter i både offentlig og privat sektor som bruker AI og automatisering for å effektivisere eller skape konkurransefortrinn.

Portrett Pål Knudsen

Pål Knudsen er løsningsarkitekt og forretningsutvikler i Computas. Han har over 15 års erfaring med å hjelpe kunder ta i bruk moderne teknologi og metoder for å løse kundenes forretningsbehov og effektivisere deres arbeidsprosesser.

Erfarne coacher ønsker velkommen til workshop!

Workshop 6: «Led med smidighet – vi åpner coachenes hemmelige verktøykasse»
Tirsdag 24. oktober kl. 13:00–17:00

Lurer du på hvordan du skal sette retning slik at organisasjonen får den drivkraften den trenger? Har du noen gang lurt på hva som kreves for å skape fart og flyt i dine team? Eller kanskje du lurer på hvordan du kan forbedre kommunikasjonen både oppover og nedover i organisasjonen din? Dette er bare noen av temaene du vil få kunnskap om under denne praktiske og interaktive workshopen. På slutten av workshopen vil du også få muligheten til å vinne 2 timer med en coach til deg selv eller din ledergruppe. Les mer om workshopen her!

Cecilie Aungrind er Agile Coach i Computas og har lang erfaring med å jobbe i og med team. Hun er genuint opptatt av menneskene i teamet og hvordan hun kan bidra til å gjøre andre gode. Hun er en støttende leder, og det er viktig for henne å legge til rette for trygghet i teamet.

Ellen Daleng er fagdirektør Digital Work Design i Computas AS, har 26 års erfaring som konsulent i store og små IT-prosjekter i offentlig og privat sektor. Har de seneste årene fokusert på å hjelpe team og organisasjoner med smidig produktutvikling støttet av riktige digitale verktøy.

Hvem er Computas?

Computas er et norsk IT-selskap med 300 ansatte og kontorer i Oslo og Trondheim, som tilbyr rådgivning og konsulenttjenester innenfor digitalisering – fra idé og innovasjon til utvikling og drift. Som det første selskapet i Norge leverte Computas systemer basert på anvendt kunstig intelligens (AI) og har hjulpet en rekke norske virksomheter i både offentlig og privat sektor med å effektivisere sine prosesser og bli mer datadrevne. Når teknologien tar seg av det enkle og rutinemessige, kan de ansatte bruke tiden sin på saker som krever hjerte og hjerne, innsikt og omsorg. Det gir bedre flyt i driften av Norge.