Alt du må vite om big data

Sattelitt bilde av jordkloden

Big data er ikke lenger kun for de aller største aktørene på markedet. Dette er også informasjon som kan være tilgjengelig for helt vanlige bedrifter, også på det norske markedet.

Takket være rask digitalisering og økende datatilganger er slike mengder informasjon noe som i teorien er tilgjengelig for de aller fleste bedrifter. Men big data er ikke bare noe man har tilgjengelig, det er noe man bruker.

Mistet oversikten over informasjonen?

Omtrent enhver bedrift har enheter som raskt samler inn mye data og informasjon. I denne digitale informasjonen ligger et nærmest uendelig stort potensial for innsikt og kunnskap. Dette kan imidlertid også by på utfordringer for vedkommende som sitter på denne informasjonen. Dersom man for eksempel ikke har oversikt, har problemer med å ta imot mengden av nye data, syns det er vanskelig å finne ting til rett tid eller ikke evner å sammenfatte data og se den i sammenheng, kan big data-teknikker komme til unnsetning.

Mye av denne informasjonen kan være lesbar kun for maskiner og må derfor dekodes og fortolkes før den kan leses av mennesker. Dette kan imidlertid la seg gjøre dersom man har tilstrekkelig med kompetanse på området eller rådfører seg med noen som har det.

Kolumbus, som har ansvaret for all offentlig buss- og hurtigbåttrafikk i Rogaland, samler hver eneste dag inn store mengder informasjon om avganger, ankomster og forsinkelser.

Kontekstuell informasjon og sammenhenger

I tillegg til at disse store mengdene data som stadig samles inn må avkodes, er det vesentlig at dataene kobles sammen med kontekstuell informasjon. Bare dersom dette gjøres riktig kan informasjonen brukes til å forutse trender og hendelser.

Det å koble data til kontekstuell informasjon kan på mange måter sies å være det samme som å sette den i sammenheng med menneskelig informasjon. Denne prosessen krever gode metoder for forvaltning av informasjon slik at man kan få innsikt og handle på grunnlag av denne innsikten. Big data handler med andre ord om å koble sammen ulike datakilder, både kvalitativ og kvantitativ.

Sørg for å ha en god rådgiver

Big data kan gi en bedrift verdifull innsikt i sine kunder, i et bestemt marked eller i egen bedrift, men det er ikke til å komme utenom at big data også fører med seg en rekke utfordringer og da særlig innenfor det moralske og etiske feltet. Så snart big data er en del av bedriftens hverdag, dukker også problemstillinger knyttet til overvåkning og personvern opp. Det at noen aktører har så mye informasjon om oss innbyggere kan være problematisk, i alle fall dersom informasjonen er av personlig eller annen sensitiv karakter.

For bedrifter som ønsker å ta i bruk big data er det derfor viktig å ha en god rådgiver. Dette er en rolle vi i Computas gjerne påtar oss. Vi har god kjennskap til mange bransjer og kan komme med anbefalinger om hva som er akseptabelt innenfor din bransje.

Da POWER skulle forbedre sine kunders handleopplevelse, ønsket de å bruke den informasjonen om bevegelsesmønstre de satt på til å lage et godt og effektivt anbefalingssystem.

Viktig med gode retningslinjer

Mange er engstelige for å gjøre feil når det kommer til lagring av data og informasjon. En tommelfingerregel for å unngå slike feilskjær kan være å tenke at dersom personopplysninger lagres eller behandles av en maskinell agent, må vedkommende det dreier seg om ha godkjent formålet. Den som sitter på innholdet må også være klar over at dette er sensitiv informasjon og forvalte det deretter.

Teknologi kan være fantastisk, men det er viktig å ikke glemme at det også kan misbrukes. Det er alltid en mulighet for at noen kan misbruke informasjonen de har om deg. Derfor er det viktig at samfunnet er oppdatert og har tilstrekkelig med lovgivning som forhindrer skadelig bruk, og ikke minst at vi må etterstrebe å overføre vår etikk og moralske fundament til maskinene som tar vår plass.


Arbeidsmetodikk Atlassian Automatisering Big data Brukeropplevelse Confluence data Dataanalyse google Jira Jira Service Desk Jira Service Management Jobb Kunstig intelligens Microsoft Azure Sikkerhet Skyteknologi student Trondheim

Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein