Digitale tvillinger

Kvinne speiler seg i et lite speil

Stadig flere bedrifter i ulike bransjer ser nytten ved bruk av en digital tvilling, og fenomenet er i ferd med å vokse seg større. I denne artikkelen trekker vi frem tre fordeler ved digitale tvillinger.

Hva er en digital tvilling?

En digital tvilling er en nøyaktig digital kopi av en strukturell- eller fysisk enhet som finnes eller skal bygges i den virkelige verden. Sensorer plassert i enheten gjenspeiler aktiviteten i den digitale tvillingen, og gjør det mulig å overvåke og å teste utfall av hendelser digitalt. Bruk av en digital tvilling reduserer kostnader, effektiviserer og forenkler prosessen med utvikling av kompliserte produkter. Det kan være en enkeltkomponent til en autopilot i et fly, eller en vindmølle i en vindmøllepark. Det kan være det interne IT-systemet i en bedrift, et menneske eller en by.

Tre fordeler med bruk av digitale tvillinger


1. Produktutvikling, endring og simulering

En digital tvilling kan brukes til å teste endringer i produkter og løsninger, og for å teste ulike scenarier basert på for eksempel ulike risikovurderinger eller endringer i rammebetingelsene. Komponenter kan testes og tas «i bruk» lenge før en fysisk artifakt er produsert. Visse typer tester er ikke gjennomførbare annet enn i en slik virtuell sandkasse. Fremveksten av digitale tvillinger har i stor grad vært drevet av tilgang på, og analyse av store datamengder, maskinlæring, og kunstig intelligens. Til forskjell fra en statisk modell, er tvillingen en svært nøyaktig speiling, og inkluderer informasjon om- og modellering av hvordan en enhet reagerer og oppfører seg i sanntid, historisk eller i simulert virkelighet. Dette avdekker muligheter innenfor mange områder og disipliner. Anvendelse av visualiseringsteknologier som AR eller VR gjør at en bruker kan navigere fritt rundt i tvillingen. Dette åpner for økt forståelse og funksjonalitet.

2. Effektivisere prosesser

En tvilling vil kunne vise forbedringspotensialer, og brukes som verktøy i en digitaliserings- og automatiseringsprosess. En bedrift vil blant annet ha nytte av en tvilling for å finne flaskehalser og overflødige steg i den interne arbeidsprosessen eller flyten. Den kan også brukes til å optimalisere oppdelingen i manuelle og automatiserte oppgaver.

3. Se behov for vedlikehold før det oppstår

En tvilling som mates med store mengder sensordata i nær sanntid vil kunne vise tilstanden og eventuelle vedlikeholdsbehov og feilsituasjoner, uten at man trenger å være på stedet. Dette er en fordel der geografi eller andre fysiske eller plasseringsmessige begrensinger er avgjørende, som i en oljebrønn eller et fly i luften. Med en tilbakekoblingsmekanisme, er det mulig å gjennomføre tester av endringer i tvillingen, som senere implementeres i den virkelige modellen. En tvilling kan brukes til fremskrivninger, og til å forutse visse hendelser i fremtiden. Kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens kan man simulere et hendelsesforløp basert på ulik input. Kunstig intelligens kan trenes på utvalgte datasett, slik at man kan måle effekten i et isolert miljø.

Hvorfor velge digitale tvillinger og Computas?

For å ta i bruk en digital tvilling er det nødvendig med god oppfølging og veiledning fra fagpersoner. Computas er eksperter i informasjon- og datamodellering, kunstig intelligens, automatisering, datavisualisering, design og UX, og jobber sammen med fageksperter hos våre kunder i utviklingen av digitale tvillinger. Å designe en informasjonsmodell som speiler virkeligheten best mulig er det som avgjør om man lykkes.

Computas har lang erfaring med ledelse og rådgiving innen emnet. Våre konsulenter kan følge opp og veilede underveis i innføring av prinsipper og arbeidsmetoder, legge opp til smart verktøystøtte og sørge for at dere får ønskede resultater av implementeringen.