Fra prosjekt til produkt

Den tradisjonelle arbeidsmetoden innen de fleste fagfelt og virksomheter er prosjektorientert arbeid. Prosjekter har en definert plan med start og slutt, som er den tradisjonelle tilnærmingen til å oppnå kontroll på tid, kostnad og kvalitet. Men hvordan sikrer du at du leverer det kundene faktisk trenger – det som har mest verdi?

Produktorientering står i kontrast til prosjektorganisering av arbeid. Digitale produkter er levende og må vedlikeholdes gjennom hele livssyklusen, de er aldri “ferdige,” i motsetning til et prosjekt som har en ende. Inndeling i gode produkter og tjenester som leveres av autonome team gjør at du raskere kan svare på endrede kundebehov og oppdatere tjenestene så lenge de leveres.

Hva er produktorientering?

Produktorientering er en form for organisering som først og fremst sikrer at man bygger det riktige produktet – det som har verdi for kundene. Nær kontakt med kundene, kontinuerlig utvikling og forbedring står i sentrum. Å bli ferdig med en planlagt mengde funksjonalitet til et gitt tidspunkt og en gitt kostnad er definisjonen på prosjektsuksess – men ikke nødvendigvis på produkt- eller tjenestesuksess. Ofte må man også tilordne penger og mennesker til ulike initiativer på en annen måte enn det de tradisjonelle prosjektbudsjettene har gjort.

Produktorientering er spesielt relevant for all form for digitalisering og programvareutvikling. Hensikten med produktorientering er at du skal kunne oppdatere et produkt kontinuerlig så lenge du leverer tjenesten, og at de som kjenner både produktet og kundene og deres behov er de nærmeste til å beslutte hvilken retning produktet skal ta.

Produktorientering innebærer å tenke nytt om hvordan du jobber med en tjeneste. Det kan kreve en ny inndeling og organisering av tjenestetilbudet i en virksomhet, og kan medføre en reorganisering av hele eller deler av virksomheten. Faste, autonome team med direkte kundekontakt og tydelige strategiske mål er en organisasjonsform flere og flere virksomheter velger å prøve.

Computas veileder i produktorientering og autonome team

Computas har lang erfaring med å la smidig tankesett og verdier være styrende for utviklings- og leveransearbeid innen softwareutvikling. Hvis du og din bedrift ønsker å sikre at dere utvikler riktige produkter og tjenester på den mest effektive måten, kan vi bistå med opplæring, coaching og innføring i både tankesettet, metodikk og bruk av støttende verktøy. Vi har et solid sertifisert fagmiljø innen både tekniske aspekter og smidig arbeidsmetodikk.


Portrettbilde av Ellen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ellen Mowinckel Daleng