Fra student til teknisk ansvarlig på under 3 år

Simen Samuelsen er teknisk ansvarlig (i Computas-teamet) hos en av selskapets største kunder i offentlig sektor.

Etter å ha levert sin masteroppgave i informatikk gikk Simen Samuelsen rett i jobb hos Computas. Knappe tre år senere har han allerede inntatt rollen som teknisk ansvarlig (i Computas-teamet) hos en av selskapets største kunder i offentlig sektor. – Kulturen for kunnskapsdeling og samarbeid i Computas har vært en viktig faktor for at jeg har turt å påta meg mye ansvar, sier Simen om veien fra nyutdannet konsulent til teknisk ansvarlig. 

For Simen begynte interessen for programmering da han ble introdusert for webutvikling som fag på videregående. Han gjennomførte deretter en bachelor, og videre en mastergrad i informatikk ved UiO. Det siste året av studietiden ble han kjent med Computas gjennom selskapets sommerstudentprogram. Etter avsluttet studie ble han fast ansatt som konsulent i Computas. Kort tid etter oppstart gikk han ut i prosjekt hos en av selskapets største kunder i offentlig sektor.

Bratt læringskurve

– Omtrent et år ut i oppdraget ble jeg en del av et veldig spennende og omfattende prosjekt der vi skulle automatisere en saksbehandlingsprosess. Dette synliggjorde kompleksiteten vi jobber med, som gjorde meg enda mer nysgjerrig, forteller han.

I denne perioden opplevde Simen en bratt læringskurve, og han opparbeidet seg en dyptgående forståelse for allerede eksisterende løsninger hos kunden og sammenhengene mellom disse. Det var et utgangspunkt som var nyttig for å hjelpe kunden med videre digitalisering. 

– Hos denne kunden jobber vi med å modernisere systemer som har eksistert i nærmere 20 år. Det å ha en forståelse for hvorfor de gamle systemene er laget som de er, er nødvendig for å forstå hvordan nye systemer best bør utvikles. Jeg har virkelig fått øynene opp for viktigheten av å jobbe med helheten i løsninger, og samspillet mellom nytt og gammelt, sier han.

Nysgjerrig

Simen har alltid vært drevet av nysgjerrighet, og sier at jo vanskeligere noe er, jo mer motivert blir han for å jobbe videre for å finne gode løsninger sammen med kunden. 

– Jeg ønsker alltid å forstå helheten og hvordan ting henger sammen. Det å jobbe i et oppdrag der vi må forholde oss til kompleksitet i systemer som skal fungere sammen og forskjellige brukerbehov, er ekstra spennende, sier han. 

Han trekker frem lærings- og delingskulturen i Computas som god støtte i hans faglige utvikling for å kunne ta et større ansvar hos kunden. 

– Det er kanskje noe av det jeg opplever som unikt ved Computas. At vi fungerer som et lag på tvers av fagområder og kundeoppdrag, og at alle ansatte har en genuin interesse for å dele og lære av hverandre. Det gjør at man både kan og tør å ta sjanser… også på seg selv, smiler han. 

Frihet til å flekse

Det er ikke bare kodefaget som opptar Simen, han er også interessert i lysteknikk. Computas sine løsninger for fleksitid gjør at interessen for lysteknikk og jobben som utvikler ikke kommer i konflikt.

– Vil man ta oppdrag som lystekniker må man være fleksibel, forklarer Simen. – Det er ikke en ‘ni til fem jobb’, men oppdrag som foregår når arrangementer finner sted, og det kan være både tidlig og sent, i korte eller lengre perioder. Måten Computas har løst fleksitid på, gjør at jeg kan planlegge hverdagen min slik at jeg også får tid til å gjøre lys på konserter. Det er noe jeg setter stor pris på, og gjør at Computas er et sted jeg trives godt!, avslutter han.