Sommerjobb i Computas – starten på en karriere

sommerstudenter i Computas sitter i en sofagruppe i et gult rom
Noen av årets sommerstudenter i kontorlokalene i Akersgata.

I sommer har 15 studenter hatt sommerjobb i Computas, hvor de deltar i et skreddersydd program med spennende faglig- og sosialt innhold. I syv uker har de jobbet med reelle kunder og problemstillinger, og fått god innsikt i arbeidshverdagen som konsulent.

Testet livet som konsulent

Studentene har jobbet sammen i mindre team. Johan Brun som studerer kybernetikk ved NTNU og Joakim Alslie som studerer informatikk ved UiT har jobbet med et prosjekt for TV-aksjonen. De arbeidet med en løsning som visualiser data slik at TV-aksjonen kan ha god innsikt underveis i rekrutteringsarbeidet av bøssebærere.

Ved oppstart hadde teamet en lengre kartleggingssamtale med teamet fra TV-aksjonen. Videre gjennomførte de en rekke oppfølgingsintervjuer, hvor de fikk innsikt i hva kunden tenkte, hva de jobbet med og hvordan de jobbet. Slik opparbeidet de seg en forståelse av hva kunden så for seg og en fikk en ide av hva de hadde lyst til å få til.

– At vi har hatt et godt kundeforhold med hyppige møter og tett samarbeid, er noe av det jeg har satt mest pris på med arbeidet med dette prosjektet. Jeg føler vi har vært ekte konsulenter denne sommeren, sier Joakim

fire personer sitter rundt et bord i gult rom
Studentene som har jobbet på prosjektet for TV-aksjonen

– Underveis i prosjektet har vi avdekket nye behov hos kunden. Det produktet vi endte med å levere til slutt er derfor litt annerledes enn hva prosjektbeskrivelsen tilsa til å begynne med, forteller Johan, og legger til at det har vært spennende å tenkte på at plattformen de leverer faktisk skal brukes av TV-aksjonen til høsten.

God oppfølging

I Computas sitt sommerstudentprogram er studentene selv ansvarlige for prosjektene, under god oppfølging av veileder. Emily Mi Luong Nguyen som studerer datateknologi ved UiB og Sigurd Varhaugvik som studerer kommunikasjonsteknologi ved NTNU har jobbet på prosjektet “En Grønnere By”. Denne gruppen jobbet ikke direkte mot en kunde, men kartla selv hvem som kunne være interessert i produktet de utviklet, og hvem de skulle prate med for å samle data og informasjon for å løse oppgaven.

– Oppgaven gikk ut på å kartlegge hva som påvirker flyten i transport og mikromoblitet i Oslo. Prosjektet vi har jobbet på skiller seg ut fra prosjektene til de andre gruppene, fordi vi ikke jobbet direkte med en kunde, forteller Emily.

Veilederne i Computas har vært gode støttespillere og pekt studentene i riktig retning når det har vært nødvendig.

– Vi lagde en web-applikasjon, i tillegg til en maskinlæringsdel. Det ferdige produktet skal være en side hvor du kan scrolle gjennom oppdateringer fra trafikkbildet. Veilederene har vært kreative, og hjulpet til med både frontend og backend, forteller Emily.

Sommerstudenter sitter i gult rom
Noen av årets sommerstudenter som har fått testet livet som konsulent

– I tillegg til spennende arbeid med prosjektet har vi fått god oppfølging og lært mye nytt. Den første uken av programmet var en innfasingsuke hvor vi ble kjent med hverandre, Computas og prosjektene. Denne uken deltok vi på introkurs til ulike programmer og verktøy. Det var sosialt og lærerikt, sier Sigurd.

Virkelighetsnær erfaring med teamarbeid

To av studentene som har jobbet med å utarbeide en løsning for å automatisere saksbehandling hos helsedirektoratet er Ole Jacob Simensen som studerer Indøk ved NTNU og Hilde Juven Gjærde som studerer design ved UiO.

– Denne sommeren har vi fått god erfaring med å jobbe i team, sier Ole Jacob – Vi har riktignok vært borte i det i skolesammenheng også, men teamarbeidet vi har hatt hos Computas i sommer har opplevdes mer virkelighetsnært, fortsetter han.

Han trekker frem ny erfaring med å se på samme oppgave fra forskjellige perspektiver, blant annet UX, og nikker mot sin kollega Hilde. Hilde avsluttet sitt studie i design ved UiO før sommeren og har jobbet med design i teamet i sommer.

– Jeg har fått mulighet til å gå mer i dybden av faget og fått bryne meg på Figma og Autolayout. Jeg har hatt mulighet til å teste, teste og teste litt til, sier hun og humrer litt. – Dette er fin erfaring og god kunnskap jeg tar med meg nå når jeg skal finne min plass i arbeidslivet, sier hun.

I løpet av perioden har teamene holdt demoer hvor de presenterte prosessen internt i Computas. Ved periodens slutt leverer de løsninger som presenteres for ledelsen i Computas og kunden.