Styrker avdelingen for nyutdannede med ny teamleder

Ingrid Giæver er ny teamelder i avdeling NXT

Tidligere denne måneden begynte Ingrid Giæver som konsulent i Computas. Hun har en  Mastergrad Datateknologi med spesialisering innen “Databaser og søk” fra NTNU, og flere års erfaring som konsulent.

– Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av Computas og kulturen her. Her ligger det mye stolthet i faget, og det er fokus på faglig utvikling og kompetanse. Det appellerer til meg, sier hun.

Ingrid går inn i  rollen som teamleder for en gjeng nyutdannede teknologer i Computas’ avdeling NXT, i tillegg til at hun selv skal jobbe i oppdrag for Computas sine kunder.

– I rollen som teamleder i NXT hjelper det å selv være aktiv i oppdrag og ha utvikler-utdannelse. Det gjør det enklere å  forstå hvordan en nyutdannet utvikler og konsulent har det både i kundeoppdrag og som fersk i arbeidslivet, sier Ingrid.

Videreutvikling

Ingrid har tidligere erfaring med å lede ansatte som er ferske i arbeidslivet. Nå ser hun frem til å være med å videreutvikle NXT-avdelingen i Computas, en avdeling hun beskriver som en viktig satsning. 

– Jeg har alltid forbundet Computas høy faglig kompetanse og erfarne folk. Å jobbe med nyutdannede i et slikt miljø er ekstra givende, sier Ingrid. 

Computas etablerte sitt program for nyutdannede for 6 år siden og siden 2017 har dette vært en egen avdeling i rask vekst. At avdelingen er relativt ny motiverer den nyansatte teamlederen, som håper hun kan være med på å sette sitt preg på avdeling NXT.

– Jeg håper at jeg kan bidra til at NXT blir et enda bedre sted å begynne karrieren for de nyutdannede, avslutter hun.