Suksessoppskriften er den samme i dag

Denne artikkelen ble først publisert på UX Norge

Gunnar Coll (69) har jobbet med brukeropplevelser siden 80-tallet. 39 år senere er han på vei ut i pensjonisttilværelsen.

Gunnar Coll fikk sin første voksenjobb i Computas Expert Systems i 1985. 39 år senere er han på vei ut i pensjonisttilværelsen – fra samme arbeidsgiver. Gjennom disse årene har både han og Computas vært med på store bransjeendringer og flere teknologiske revolusjoner. Men prinsippene for å skape en god brukeropplevelse mener han er de samme.

Hele selskapet anno 1987, to år etter at Computas Expert Systems ble etablert som et datterselskap av Det Norske Veritas (DNV) i 1985. Gunnar Coll lengst til venstre. Bilde: Computas Expert Systems AS

I 1985 var Coll nesten ferdig utdannet psykolog og hadde nettopp tatt en mastergrad innenfor kunstig intelligens. Han var egentlig ikke på jakt etter jobb, men fikk nyss om at det var etablert et norsk selskap som skulle utvikle KI for det virkelige liv. Da følte han at han måtte slå på tråden. Han fikk jobb i selskapet, og hovedoppgaven i psykologi måtte vente et år, men det var det verdt, forteller Coll. Nå, 39 år senere, angrer han ikke på at han ringte det som skulle bli hans arbeidsgiver gjennom nærmere fire tiår. “Men har du aldri arbeidet som psykolog?” spør enkelte. “Jo, hver eneste dag”, svarer han.

– Det jeg møtte i 1985 var en gjeng med dyktige og nysgjerrige mennesker som var forut for sin tid når det kom til både systemutvikling og organisasjonskultur. Helt siden starten har Computas-kulturen vært tuftet på søken etter perspektivrikdom, noe som appellerte veldig til meg, sier han og legger til:

– Helt ifra starten var vi en ivrig gjeng som var brennende opptatt av å vise hvordan kunstig intelligens faktisk åpner helt nye muligheter for kunnskapsstøtte og brukervennlighet. Mye av arbeidsmåtene fra den gang preger stadig hverdagen i Computas, og samarbeidskulturen lever i beste velgående.

Designeren må kunne løfte blikket fra brukernes vante arbeidsmåter

Hvordan lage løsninger folk elsker?

Mye har åpenbart endret seg siden oppstarten. Den gang fantes ikke internett slik vi kjenner det nå – og svært få hadde hørt om kunstig intelligens. Arbeidshverdagen for utviklere og designere så ganske annerledes ut i 1985 sammenlignet med i dag. Likevel understreker han at grunnprinsippene for utvikling av gode brukeropplevelser har forandret seg lite:

– Når løsninger skal utvikles, måtte man da som nå spørre seg “Hva er det brukerne skal ha løst?”. En god brukeropplevelse avhenger av hvor lett og intuitivt det er å bruke løsningen, og hvor godt interaksjonen er tilpasset arbeidsoppgavene. Samtidig må designeren kunne løfte blikket fra brukernes vante arbeidsmåter, bidra til å tenke nytt slik at løsningen realiserer potensialet som ligger i ny teknologi og unngå at løsningen kun “asfalterer krøtterstier”.

Et av de første prosjektene til både Coll og Computas var Xfrac, et ekspertsystem for analyse av bruddskader i stål, laget for Det Norske Veritas (DNV).

– Ideen var å hente kunnskap fra DNVs eksperter innen metallurgi og skadeanalyse, og legge denne inn i et ekspertsystem. Ved hjelp av Xfrac skulle besiktigelsespersonell kunne gjennomføre kompetent feltanalyse av bruddskader på alle slags metallkonstruksjoner. Teknisk sett er ekspertsystem-arkitekturen en nokså fjern slektning av dagens KI-løsninger, men historisk er forbindelseslinjene mange.

Semantikk og forståelighet er og blir en levende og krevende utfordring for systemdesignere

En av Colls oppgaver i prosjektet var å ivareta brukbarhetsdesign:

– En utfordring viste seg å ligge i forholdet mellom språk og virkelighet. Hvordan kunne vi hjelpe brukeren til å forstå ekspertens terminologi, i en grad som muliggjorde visuell inspeksjon? Hva betyr for eksempel “beach marks” eller “chevron marks”? Vi løste det ved å lage en eksempeltavle med reelle metallprøver. Dette kunne gå an for en prototype, men omgikk problemet heller enn å løse det. Semantikk og forståelighet er og blir en levende og krevende utfordring for systemdesignere.

Xfrac eksempeltavle med reelle metallprøver – en slags tidlig “taktil meny”.

– Xfrac var en demonstrator som skulle vise hva teknologien kunne utrette. Til feltbruk var den komplett uegnet. Lispmaskinen vi brukte var på størrelse med en middels stor komfyr, avga omtrent like mye varme og krevde to mann for å transporteres.

Xerox 1108 Lispmaskin representerte en ny tid på 80-tallet. Den hadde mus, vinduer, menyer og hele paradigmet med grafisk brukergrensesnitt. Naturligvis var også utviklingsmiljøet interaktivt og grafisk. Designet ga inspirasjon til Apple og etterhvert Microsoft. Computas anskaffet flere slike maskiner, og en av disse er idag utstilt på Norsk Teknisk Museum.

Tidlig på 90-tallet viste DNV Computas stor tillit, da de fikk i oppgave å utarbeide visuelle demonstratorer til støtte for DNVs nytenkende IT-strategi innen kvalitetssikring av verdensflåten.

Alt som smakte av vakre skjermbilder nøt stor oppmerksomhet

– Sammen med visjonære fagfolk i DNV fikk vi nokså frie hender til å foreslå konseptuelle såvel som visuelle grep, og for meg var dette et fantastisk møte med de mulighetene som ligger i visuelle demonstratorer. Fagfolk og fremtidige brukere fra alle slags disipliner fant felles mening gjennom idéutvikling og prototyping. Dette var tiden da DOS og C:\-prompten regjerte, så alt som smakte av vakre skjermbilder nøt stor oppmerksomhet. Jeg tror ikke det er for mye å si at det arbeidet vi gjorde sammen med DNV og deres kunder gjennom 90-årene fortsatt lever, og at det styrket vår egen overbevisning om at god design åpner dører.

Ikke glem de menneskelige perspektivene

For Coll har det alltid vært viktig å bidra til å skape rom for nærhet og tillit mellom fagfolk med ulike bakgrunner og kompetanser. Han har sterk tro på at gode team består av utviklere og designere som arbeider side om side, snakker godt sammen og gjennom dette forstår hverandres bidrag bedre og bedre. Resultatet av tett samarbeid gir de beste løsningene:

– Jeg mente både da og nå at de beste løsningene blir til når man får dratt full nytte av synergiene som ligger i et kompetansemangfold, sier han og legger til:

– Jeg er stolt av at vi i Computas alltid har vært flinke til å integrere kompetanse fra ulike fagdisipliner. Vi skjønte tidlig at gode løsninger må bygges på et bredt spekter av kunnskap i tillegg til datavitenskap – fra real- og ingeniørfag til mykere fag som psykologi og filosofi. Perspektivrikdom gjør det lettere for oss å skjønne hvordan brukerne tenker og treffe deres behov – samt å se nye og originale løsningsmuligheter. Vi har alltid satt brukernytte og brukertilfredshet høyt på agendaen.

Én arbeidsgiver i 39 år

En viktig lærdom for Coll er at kundenes og brukernes forventninger endrer seg i takt med teknologiske fremskritt. Opp gjennom karrieren har han kunnet følge de teknologiske gjennombrudd som over tid har endret både bransjen, markedet og samfunnet.

Kanskje sitter designerne med de viktigste nøklene?

– Arbeidet med brukeropplevelse er blitt kraftig stimulert av fremveksten av internett, og ikke minst av smarttelefonen. Siden århundreskiftet har vi alle blitt brukere. Og med kunstig intelligens midt i manesjen er den samfunnsmessige kompleksiteten i dag formidabel. Mulighetsrommet har samtidig eksplodert, og et stort paradoks i dag er hvordan denne utviklingen samtidig har satt en stor andel av befolkningen på sidelinjen. Både kunder og systemleverandører har en stor utfordring i å gjøre spesielt bank- og samfunnstjenester reelt bredt tilgjengelige også for marginale brukergrupper. Dette kan gjelde alt fra store linjer i designet, til detaljer som knirker. Har du en stein i skoen, så trenger den ikke være stor før den ødelegger hele turopplevelsen. Kanskje sitter designerne med de viktigste nøklene?

– Tidligere var det vanskelig å få kunder til å bruke penger på brukeropplevelse og å investere i dette fra start. Lykkeligvis er betydningen av god design blitt stadig tydeligere de siste tyve årene – både hos kundene og i vår egen bransje.

– Det er fantastisk fint å se hvor mange dyktige og engasjerte unge designere som finner veien inn i den norske IT-bransjen, og for min personlige del har det vært en stor glede å følge med på hvor effektivt nye kolleger har fått og tatt ansvar og etablert designperspektivet i prosjektene våre.

Har beholdt kulturen

I de første årene av Colls Computas-karriere var selskapet et datterselskap av DNV. Siden den gang har selskapet vokst fra å være et lite gründermiljø, til å telle over 350 ansatte fordelt på kontorer i fire land. Sammenlignet med dagens organisasjon var forholdene ganske annerledes på den tiden. Men han mener holdningene og forutsetningene fra oppstarten lever videre i beste velgående:

– Vi har hele veien vært opptatt av å ha en åpen kultur med tett samarbeid på tvers av organisasjonslinjer og kompetanser, samt det å utvikle egne ansatte. Uten dette hadde vi aldri blitt det selskapet vi er i dag, sier han før han avslutter:

– Det er flott å se tilbake på alt det spennende vi har gjort og fått til. Vi har gjennomført store og utfordrende oppdrag både for næringslivet og for flere av samfunnets viktigste institusjoner – og mer skal det bli. Når jeg nå skal bli pensjonist er det fint å se at Computas er godt rigget for fremtiden, både som et attraktivt kunnskapsmiljø for dyktige kolleger og som en høyt ansett leverandør til samfunnet.

Her holder Gunnar Coll foredrag på en Computasdag. En intern minikonferanse hvor de ansatte deler kunnskap og erfaring på tvers av fagområder og prosjekter. Bilde: Computas.