Kunstig intelligens — nå også i Jira & Confluence!

Kunstig intelligens — nå også i Jira & Confluence!

Det var selvfølgelig bare et tidsspørsmål med tanke på AI-festen som pågår for tida, men nå lanserer Atlassian straks en modul som legger til kunstig intelligens i Jira, Confluence og Jira Service Management (JSM). Barnet har fått navnet “Atlassian Intelligence” og vil blant annet tilby søk etter Jira-saker og Confluence-innhold ved hjelp av naturlig språk.

Funksjonaliteten har fortsatt status som “Early Access” hos Atlassian, men noen utvalgte heldige brukere har foreløpig fått tilgang. Vi skal se nærmere på følgende:

  • bakgrunn
  • bruk
  • søk
  • teknologi
  • kostnad og tilgjengelighet
  • personvern
  • bruk av AI

Bakgrunn

Lenge var Jira mest brukt til utviklingsprosjekter innen IT, men i løpet av de siste årene har oppgavestyring gjennom verktøyet forgrenet seg langt utover det opprinnelige fokuset til å inkludere andre områder som HR, finans og forretningsutvikling. I sum har dette gitt leverandøren Atlassian et unikt datagrunnlag med tanke på hvordan team samarbeider, og dette er noe de nå utnytter i utviklingen av den nye AI-funksjonaliteten.

Atlassian har over 250 000 kunder, og gjennom analyse av millioner av ulike team har firmaet utviklet en modell som inneholder noe de kaller en “teamwork graph”. Modellen baserer seg blant annet på hvilke typer arbeid som utføres, forholdet mellom disse og hvem som utfører arbeidet. Dette er forøvrig også grunnlaget for eksisterende funksjonalitet som gir brukerne prediksjoner for hvilke valg som er mest sannsynlige i nedtrekksmenyene for utførende person (assignee), mentions (@), etiketter (labels), komponenter og versjoner (med en treffsikkerhet på 75–85 %).

Bruk

I hovedsak gir Atlassian Intelligence brukere dypt integrert ChatGPT-lignende funksjonalitet i Jira, Confluence og Jira Service Management som lar brukere referere til spesifikt innhold i virksomhetens prosjekter og områder. Du kan for eksempel la den virtuelle hjelperen oppsummere beslutninger og aksjonspunkter fra et møte eller lage et kort sammendrag av utvalgte sider.

Du kan be den samme hjelperen om å endre innhold, som f.eks. svar til en kunde i JSM, til å bli mer utfyllende eller skifte tone til “muntrere” eller “mer profesjonelt”. Den kan også utarbeide innlegg på sosiale medier om f.eks. en kommende produktkunngjøring basert på spesifikasjonene i Confluence.

Brukere av JSM kan også spare tid med Atlassian Intelligence ved at den virtuelle agenten automatisk kan holde dialog direkte i Slack eller Microsoft Teams. Den nye agenten vil for eksempel kunne hente svar fra eksisterende kunnskapsartikler for både saksbehandlere og sluttbrukere, og den vil også raskt oppsummere tidligere interaksjoner for å holde deltakerne oppdatert på fremdriften i en gitt sak.

Søk

Atlassian Intelligence kan oversette spørringer i naturlig språk til JQL-spørringer som brukes i Jira. “Which mobile app features blocking next week’s launch are unassigned or missing Figma designs?” vil oversettes til:

project = “Mobile App” AND status NOT IN (Closed, Open) AND issuetype = “Feature” AND (assignee IS EMPTY OR “Figma Designs” IS EMPTY) AND priority = “blocker” AND duedate ≥ startOfWeek(“+1w”) AND duedate ≤ endOfWeek(“+1w”)

Atlassian Intelligence støtter alle språk som kan velges i Atlassian Cloud-produktene, så her kan Ola Nordmann også slå seg løs på morsmålet!

Teknologi

Selv om den generative AI-funksjonaliteten i hovedsak kommer fra smartingene hos OpenAI, så har Atlassian også krydret dette med sin egen AI-teknologi. De har nemlig økt tempoet på sitt eget utviklingsarbeid ved å sluke AI-selskapet Percept.ai i januar 2022. Utgangspunktet for produktet er en virtuell agent bygget ved hjelp av proprietær teknologi (Large Language Model — LLM) for naturlig språk.

Men det er én liten hindring foreløpig! Datamodellen til OpenAI har bare blitt matet med informasjon frem til september 2021. Så hvis du som utvikler ønsker hjelp til å få generert en fersk utviklingsplan for de aller nyeste iPhone-utgavene, så må du huske at modellen ikke har peiling på dette!

Kostnad og tilgjengelighet

Atlassian har varslet at de nye AI-funksjonene etter hvert vil bli en herlig blanding av gratis og betalte godsaker. For heldiggrisene som har fått “early access” er alle funksjonene gratis frem til den store lanseringen for alle. Den virtuelle agenten for Jira Service Management vil bli inkludert uten ekstra kostnad i Premium- og Enterprise-abonnement.

Atlassian Intelligence vil bare være tilgjengelig for Cloud-versjonen, og det er ingen planer om å tilgjengeliggjøre det til Data Center. Så det er nok en god grunn til å sette fart på migreringsplanene for de som fortsatt sitter på gjerdet!

Personvern

Mange har i løpet av de siste månedene erfart hvor nyttig ChatGPT er for ulike bruksområder, og det ser ut som at Atlassian vil få et godt forsprang på konkurrentene med den kommende lanseringen av AI-funksjonaliteten.

Atlassian vil selvfølgelig møte de samme spørsmålene om generativ AI som forbrukermarkedet ellers stiller. Kan kundene stole på dataene? Eller vil hjelperen skjule en lystløgner? Og vil bedriftsdataene forbli private hvis de brukes av et AI-system? Foreløpig har Atlassian gitt noen svar rundt dette i sin “Atlassian’s Responsible Technology Principles”.

Til slutt – hva tror folk om bruken av AI?

Generativ AI kom plutselig på banen for de fleste i 2022, men en viss andel har foreløpig ikke tatt det i bruk i arbeidshverdagen. Kunnskapsarbeid støttet av AI blir imidlertid den nye normalen, og de som ikke utnytter mulighetene vil fort sakke akterut!

Boston Consulting Group gjennomførte nylig en undersøkelse blant 13 000 ansatte i 18 land og fant ut at ledere generelt er mye mer optimistiske med tanke på fremtidens bruk av AI enn ansatte uten lederansvar. Mer enn 36 % av de spurte trodde faktisk at jobben deres ville være borte innen 10 år. Men svarene i undersøkelsen tyder på at skepsisen bunner i at mange ennå ikke har fått anledning til å eksperimentere så mye med mulighetene og slett ikke har fått noen opplæring (som foreløpig har vært forbeholdt lederne ifølge undersøkelsen). Til tross for bekymringene var det 71% som fortsatt mente at gevinstene ved AI oppveier risikoen, med forbehold om at det holdes fokus på risikoelementer og eventuelle negative effekter.

De som allerede har Atlassians Cloud-verktøy tilgjengelig vil nå få muligheten til å være på hugget og gjøre alle ansatte trygge på hvor, når og hvordan denne teknologien best kan benyttes på en fornuftig måte. En AI Discovery Workshop kan være en bra start, et arbeidsmøte der eksperter innen teknologi og juridisk ser på virksomhetens forretningsmuligheter, potensielle utfordringer og utnyttelse av dataene man sitter på.


Kunstig intelligens — nå også i Jira & Confluence! was originally published in Compendium on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.