Computas blir Atlassian Platinum Partner

Tre computasansatte jobber sammen i avslappende omgivelser

Computas har som én av fire aktører i Norge, oppnådd status som Atlassian Platinum Partner. – Siden 2006 har vi benyttet Atlassians verktøy som en integrert del av våre IT-prosjekter, og vår ekspertise har utviklet seg til en forretning som står på egne ben, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen.

Med status som Atlassian Platinum Partner, møter Computas Atlassians høyeste kriterier innen sertifiserte eksperter, solide kundereferanser og lisensforvaltning på Atlassian produktene. Et kvalitetsstempel som dokumenterer både kompetanse og kapasitet.

Computas har selv benyttet Atlassian-produkter i IT-prosjekter hos sine kunder i en årrekke og har fra 2017 vært Atlassian Partner med sertifiserte eksperter og solgt Atlassians produkter.

– Det er svært lav terskel for å ta i bruk disse produktene, men etterhvert som bruken øker, erfarer mange virksomheter at det er enklere å kjøpe gjennom en godkjent Atlassian Platinum partner. Når kundene kjøper Atlassian-produkter gjennom oss, får de også tilgang på våre eksperter som kan tilby lisensadministrasjon, støtte i implementering, rådgivning, brukeropplæring og helsesjekk, sier Eilertsen.

 

Mer enn bare IT-prosjekter

Verktøy som Atlassian Jira og Confluence har i en årrekke vært populære innenfor IT-utvikling. For mange virksomheter har disse vært avgjørende for å kunne jobbe mer transparent og i hht. smidig-metodikk. Etterhvert som smidig tankesett sprer seg til andre deler av virksomheten utover IT, har også interessen for, og bruken av, disse verktøyene bredt om seg. Teamsamarbeid i den nye hybride arbeidshverdagen får også mange til å satse på bedre verktøy. Det har Computas fått merke.

– Etterspørselen etter våre rådgivere og kursholdere på smidig tankesett, scrum-rammeverk, informasjonsforvaltning og Atlassian-produkter har økt voldsomt de siste par årene. Noe av etterspørselen kommer fra våre eksisterende kunder, men det meste av etterspørselen kommer fra virksomheter uten tidligere relasjon til Computas, forteller Eilertsen.

Blant nye kunder på leveranse av Atlassian-produkter og tilhørende rådgivningstjenester det siste året, nevner han Vy Gruppen, NAV, Autostore og Hafslund ECO.

 

Fra server til sky

Etterspørselen har også økt som følge av Atlassians fokus på SaaS-versjonen av produktene. Mange virksomheter drifter fremdeles egne installasjoner av Atlassian Server-produkter som snart ikke lenger vil være støttet. Computas bistår en rekke kunder med å migrere til Atlassian Cloud, så vel som å benytte Atlassians lojalitets- og migreringsprogrammer for å sikre en smidig og billigere overgang.