Robot

Hva vet egentlig barn om kunstig intelligens?

Kunstig intelligens har potensial til å gjøre dagen mer effektiv, men bringer også med seg en rekke nye problemstillinger. På mange måter er bruk av kunstig intelligens et av vår tids største etiske dilemmaer, som diskuteres heftig både i og utenfor fagmiljøene. Men hvordan er det med barna?

I mars 2022 gjennomførte Respons analyse, på oppdrag fra Computas, en undersøkelse blant foreldre og barn om barnas kunnskap om – og holdninger til kunstig intelligens. Undersøkelsen viser at barn og unge ser at KI gir oss nye muligheter, og 60% tror at mennesker kan bruke KI til positive ting.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Presenterte funn under åpning av utstilling på Teknisk museum

I forbindelse med åpningen av utstillingen «I/O» – en innovativ museumsopplevelse designet av Snøhetta og guidet av kunstig intelligens på Teknisk museum, presenterte fagdirektør i Computas og Ph.D. i kunstig intelligens, Morten Forfang resultater fra den rykende ferske undersøkelsen.

FREMTIDSRETTET: Morten Forfang fra Computas presenterer undersøkelsen om norske barn og KI. (Foto: Computas)

Diskuterte funnene under Arendalsuka 2022

I en samtale mellom Frode Meinich, Museumsdirektør Teknisk museum, Inga Strümke, forsker ved NTNU og Simula og Morten Forfang, fagdirektør i Computas, ble funn fra undersøkelsen om norske barn og foreldres kunnskap og holdinger til KI diskutert. Samtalen ble ledet av Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge.