E-resept

Fra februar 2013 har hele Norges befolkning hatt mulighet til å få elektronisk resept av legen, og de kan hente ut legemidler på hvilket som helst apotek i hele landet. I tillegg til å gjøre hverdagen enklere for befolkningen, leger, apotek og bandasjister, har e-resept vært et stort løft for pasientsikkerheten med økt innsyn i egne helsedata og redusert fare for feilmedisinering og -utlevering.

E-resept er et stort og omfattende prosjekt ledet av Helsedirektoratet, med mange samarbeidspartnere. Statens Legemiddelverk forvalter informasjon om alle legemidler i Norge og dette datagrunnlaget er en forutsetning for innføringen av e-resept. Legemiddelverket ønsket å øke kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet for dataene sine, og de hadde behov for en mer effektiv måte å forvalte dem på.

Smidig samarbeid

Vi jobbet sammen med Legemiddelverket etter en smidig prosjektmetodikk, som har vært svært vellykket. Fagpersoner fra Legemiddelverket har vært tett involvert og en naturlig del av scrum-teamene våre i hele prosjektløpet. Løsningen har vært i kontinuerlig videreutvikling også etter prosjektet ble levert. Vi har et fast team i Legemiddelverkets lokaler som jobber med forvaltning og videreutvikling av Legemiddelverkets løsninger.

Resultat

Sammen med Statens Legemiddelverk har vi realisert ønsket om èn sentral, nasjonal kilde for all legemiddelinformasjon i Norge. Dataene kan nå registreres, godkjennes, oppdateres og kvalitetssikres i et internt fagsystem, samt deles og brukes av de andre aktørene i e-reseptkjeden gjennom egne tjenester. Løsningen oppfyller strenge krav til sikkerhet og kvalitet.

Tidligere fantes det omtrent like mange måter å skrive resepter på som det fantes leger. Resultatet av dette prosjektet har vært svært viktig i arbeidet med å bli enige om en felles terminologi, samt standardisere legemiddelinformasjon for hele Norge.

Løsningen vi har levert består av fem hoveddeler

Athene

Et fagsystem for registrering og godkjenning av legemidler for det norske marked. Athene erstatter 3 tidligere fagsystemer.

FEST

En tjeneste som gjør dataene i Athene tilgjengelige for resten av aktørene i e-reseptkjeden.

Apollon

Funksjonalitet for å publisere data via FEST-tjenesten.

Godkjenningsfritak

Om legen skal foreskrive et legemiddel uten markedsføringstillatelse i Norge, må det leveres søknad om godkjenningsfritak. Vi har laget fagsystemet Godkjenningsfritak, der disse søknadene behandles

Apotekregisteret

Et register for utstedelse av konsesjon for drift av apotek i Norge. Nødvendig for at et apotek skal kunne behandle e-resepter.

Vi har også bistått Legemiddelverket med deltakelse i det nasjonale e-reseptprogrammet for å planlegge og kartlegge prosesser og behov for samhandling på tvers av alle aktørene.

5-stjerners FEST

FEST-tjenesten har et økende antall konsumenter, og dagens utgave er laget på en måte som ikke skalerer godt nok. Sammen med Legemiddelverket jobber vi med en pilotversjon av nye FEST, basert på lenkede åpne data som tilsvarer 5 stjerner på Tim Berners-Lee skala for publisering av data. I den nye versjonen av FEST blir det mulig å hente ut nøyaktig den datastrukturen det er behov for. Dette er en fordel siden FEST skal dekke mange ulike brukere med ulike behov. Direkte online oppslag gir også bedre muligheter for mobil bruk. Endringsregimet blir enklere, og datagrunnlaget kan også utvides med informasjon fra eksterne kilder. Slik kan legemiddelverket tilby et mye større informasjonsgrunnlag enn i dag.

Teknologi vi brukte

 • .Net 4.0 C#
 • ClickOnce smartklient
 • ASP.NET
 • MS SQLServer 2012
 • Public 360
 • ebXML
 • DIPS Communicatior
 • Microsoft Team Foundation Server(TFS)
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • Semantisk Web og lenkede åpne data (RDF, OWL, SPARQL)

Vi gjorde

 • Analyse
 • Data- og informasjonsmodellering
 • Interaksjonsdesign
 • Systemutvikling
 • Integrasjon
 • Test og testledelse
 • Tjenesteutvikling
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen