Godstransportssystem (GTS)

For å frakte gods på en effektiv måte er man avhengig av en god plan for gjennomføring. Alt fra planlegging av togavgang til plassering av containere på tog må gjøres før toget kan kjøre. For å plassere en container på tog, er det mye å tenke på: Vekten til containeren påvirker hvor du kan plassere den siden det vil føre til økt belastning på vogn og skinner, i tillegg til å øke bremselengden. Den må også plasseres på vogn som skal kobles fra toget på riktig stasjon. Dette er kun en liten del av det CargoNet må ta hensyn til i sitt arbeid.

Gjennomføring av planen foregår på togterminaler rundt om i landet. Der er de ansatte avhengig av tilgang på relevant og oppdatert informasjon om blant annet tog, togavgang, containere og ordre.

Uten et godt arbeidsstøttesystem, vil en slik omfattende prosess være kostbar, tidkrevende og øke faren for feil og ulykker. CargoNet trengte et system som samlet all informasjon om godstransport og kunne støtte dem i alle arbeidsoppgaver.

Det gode samarbeidet med Computas gjør det mulig å tilpasse systemet kontinuerlig, i takt med at vår bedrift utvikler seg

Jonas Mæhlum, prosjektleder i CargoNet

Prisbelønnet og solid

Et drøyt tiår etter oppstarten fikk GTS i juni 2013 prisen for verdens beste saksbehandlingssystem i privat sektor under Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management. Dette er et bevis på at GTS er et fleksibelt system som takler endringer over lang tid.

Fleksibelt og tilpasningsdyktig

Godsnæringen stod overfor store endringer. Det var nødvendig for CargoNet med et system som kunne tilpasse seg store, uforutsette endringer over tid. Vår kunnskap og lange erfaring med tilpasningsdyktige systemer gjorde det mulig å lage et system som blant annet enkelt kan tilpasses organisatoriske endringer og endringer i arbeidsflyt. Vi tok utgangspunkt i vårt eget rammeverk, FrameSolutions. Det er utviklet for å lage systemer med nettopp dette behovet. Dette har resultert i et robust system som er like aktuelt i dag som det var for 10 år siden.

Resultat

Arbeidsstøttesystemet vi har laget til CargoNet er en solid grunnmur i alt de gjør. Det hjelper CargoNet å holde oversikt over alle aspekter ved frakt av gods. Når alle bruker godstransportssystemet (GTS) synkroniseres dataen i sanntid og sikrer at informasjonen alltid er oppdatert og delt for alle brukere av systemet.

Computas Development Center har ansvar for å vedlikehold og videreutvikle CargoNet sitt logistikksystem GTS. 

Kranførere løfter containere av og på tog, og kontrollører sjekker og rapporterer mulige skader på vogner og lokomotiv. For å gjøre systemet tilgjengelig for dem utenfor kontoret laget vi applikasjoner for mobil og nettbrett, spesialtilpasset arbeidsoppgavene deres. I stedet for å registrere data manuelt med penn og papir, kan de nå føre data direkte inn i systemet. Dette reduserer blant annet antall arbeidstrinn og mulighet for tap av data.

For å sikre mer korrekt data, spare ressurser på kundesenteret og redusere antall arbeidstrinn laget vi en kundeportal. Der kan CargoNets kunder selv opprette, endre og holde oversikt over sine transportbestillinger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Ruth Marie Dahl Jensen