Bufdir.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tar hånd om saker som blant annet handler om barnevern, familierelasjoner og diskriminering. Tidligere hadde Bufdir et stort og omfattende nettsted som ikke fungerte: De fikk mange telefoner fra folk som var frustrerte fordi de ikke fant informasjonen de lette etter, og måtte bruke mye ressurser på å besvare disse henvendelsene. I samarbeid med Bufdir redesignet vi bufdir.no med brukerne i fokus.

Antall sider på fosterhjem.no er mer enn halvvert. 60% flere besøkende og informasjonsmøtene fylles opp raskere

Hanne Hafver Rønjum, Fagansvarlig for digital kommunikasjon i Bufdir

Resultat

Nye bufdir.no ble lansert våren 2015 og ble varmt tatt imot av både brukerne og de ansatte i Bufdir. Bufdir.no er et responsivt nettsted med stort fokus på universell utforming, struktur og et språk som brukerne forstår. Ganske raskt etter lansering merket Bufdir resultatene av det nye nettstedet:

 • Betydelig nedgang i telefonhenvendelser til kundeservice og økt selvbetjening.
 • Brukerne finner frem til riktig sted, slik at de tar informerte beslutninger.
 • Mer effektiv kundebehandling på telefon, både for brukerne og Bufdir
 • Brukerne og ansatte skryter av at det er enkelt å finne frem med hjelpemidler, som for eksempel skjermlesere.
 • 60% flere besøkende på fosterhjem-sidene.
 • 157% økning i antall henvendelser om å bli fosterhjem.

Brukerne først

Da vi skulle redesigne et så stort nettsted fokuserte vi på å strukturere innholdet slik at det skulle være enkelt å finne for brukerne. Alle brukerne, også de med nedsatt funksjonsevne. For å oppnå dette måtte vi unngå fellen med å dele inn nettstedet på samme måte som organisasjonen og i stedet strukturere innholdet på den måten brukerne tenker. Dette valget var understøttet av resultater fra brukertesting og -intervjuer. To av de viktigste årsakene til at folk besøker bufdir.no er fordi de er bekymret for et barn eller fordi de vil ha hjelp i en familiesituasjon. Disse funnene, sammen resten av brukeroppgavene, brukte vi som et verktøy til å prioritere underveis i prosjektet.

Å snakke med mennesker

Det grafiske uttrykket designet vi basert på Bufdir sin eksisterende profil, og det var viktig at designrammeverket skulle kunne fungere for alle Bufdirs portaler, for å skape et helhetlig inntrykk. Med barn og familie som tema ønsket vi å skape en vennlig og imøtekommende atmosfære. Designet ble aktivt brukt for å oppnå dette, for eksempel brukte vi bilder av mennesker og vennlige ansikter der det var hensiktsmessig.

Etter lansering så vi 157% økning i antall henvendelser om å bli fosterhjem

Hanne Hafver Rønjum, Fagansvarlig for digital kommunikasjon i Bufdir

Teknologi vi brukte

 • EPiServer 7.1
 • Bootstrap + JQuery
 • HTML5 + CSS3
 • SQL Server 2012
 • ASP .NET MVC 4

Vi gjorde

 • Konseptutvikling
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Universell utforming
 • Brukertesting
 • Frontend-utvikling
 • Backend-utvikling

Portrett Pål Knudsen

Vil du vite mer?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Pål Vermund Knudsen