Rapport om sykehusinfeksjoner

Sykehusinfeksjoner koster samfunnet milliarder og kan ramme den enkelte pasienten hardt. Forskning viser at antall sykehusinfeksjoner kan reduseres betraktelig, men det har ikke vært store endringer de siste årene.

For å redusere antall sykehusinfeksjoner er det viktig å ha god oversikt over konsekvensene slik at du kan finne ut hvor forbedringspotensialet ligger. Selv om konsekvensene er store tar det i dag lang tid å finne harde fakta og tall. Det er vanskelig å ta gode beslutninger og beregne kostnader når tallene du baserer deg på ligger spredt på mange ulike steder.

Det hadde vært mye enklere hvis alle tall var tilgjengelig på samme sted og var oppdaterte. Da kan vi også bruke tallene for å gjøre folk oppmerksomme på kostnader og konsekvenser.

Resultat

Vi laget en rapport for Deconx hvor vi belyser omfanget av sykehusinfeksjoner i Norge. Vi så på hva det koster samfunnet og den enkelte samt i hvilken grad antall sykehusinfeksjoner kan reduseres. Rapporten gir oppdaterte tall for kostnader av sykehusinfeksjoner i norske sykehus og viser tydelig hvor mye samfunnet kan spare ved å gjøre tiltak for å få ned antall pasienter som smittes.

Rapporten er lettfattelig og nøytral. Den er basert på medisinsk og økonomisk litteratur og statistikk som beskriver direkte og indirekte kostnader ved sykehusinfeksjoner, i tillegg til en sammenfatning av nyeste forskningslitteratur på området.

En solid og god rapport. Vi har opplevd samarbeidet som veldig behagelig og produktivt

Bjørn Platou, Daglig leder i Deconx

De viktigste funnene

Hvert år får 5,6% av alle innlagte på norske sykehus og 6,2% av alle pasienter på sykehjem en sykehusinfeksjon. Dette rammer 33 000 sykehuspasienter og 2500 sykehjemspasienter. For sykehusene betyr det en ekstra kostnad på 2,1 mrd kroner årlig, bare i forlenget sykehusopphold. I tillegg kommer en rekke andre kostnader som ikke er mulig å beregne  på grunn av mangelfullt datamateriale. For sykehjemmene er ekstrakostnader knyttet til sykehusinfeksjoner ikke mulig å beregne siden det for det meste dreier seg om indirekte- og skjulte kostnader som det ikke finnes strukturert tallmateriale på.

Rapporten angir hvor mye samfunnet kan spare ved å sette i gang tiltak for å få ned antall pasienter som smittes. Helsenorge kan spare 208 millioner kroner årlig ved å redusere antall sykehusinfeksjonermed 10%.Ved å redusere antall sykehusinfeksjoner med 20%, som er det ulike forskningsresultater synes å enes om, er det mulig å spare 418 millioner kroner bare for de direkte kostnadene av et forlenget sykehusopphold.

Fakta om sykehusinfeksjoner (fra forskningsartikler):

  • Sykehusinfeksjoner er et økende problem på grunn av antibiotikaresistente bakterier, samt at aggressive virus kan forårsake store smitteutbrudd i helseinstitusjoner.
  • Konsekvensene av sykehusinfeksjoner er blant annet forlenget sykehusopphold, nedsatt effektivitet i pasientbehandlingen, økt ressursbruk i helsetjenestene, samt redusert helse og økt dødelighet for pasientene.
  • De viktigste forebyggende tiltakene for å redusere omfanget av sykehusinfeksjoner er bedret håndhygiene og desinfeksjon av pasientnært utstyr. Forskningen dokumenterer at forebyggende tiltak lønner seg.
Portrettbilde av Marita Vangstein

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Marita Vangstein