Mattilsynets Tilsynssystem (MATS)

I januar 2006 begynte samarbeidet mellom Mattilsynet og Computas, som skulle resultere i verdens beste saksbehandlingssystem.

Mattilsynet er den norske tilsynsmyndigheten for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Det er en stor organisasjon, med over 1200 ansatte på 60 kontorer, spredt over hele landet. Tilsynet ble etablert i 2004 da man slo sammen Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Fiskeridirektoratet sjømatkontroll, samt ca 90 kommunale næringsmiddeltilsyn.

Etter denne sammenslåingen satt Mattilsynet med over 40 ulike fagsystemer. De ønsket seg derfor et nytt og mer effektivt fagsystem.

Det tette og gode samarbeidet med Computas er en helt sentral årsak til suksessen

Odd Ingebretsen, IKT-direktør i Mattilsynet

Resultat

Mattilsynets Tilsynssystem (MATS) er et saksbehandlingssystem som brukes daglig av over 1200 ansatte i Mattilsynet. Løsningen dekker hele prosessen fra planlegging til gjennomføring og registering av tilsyn. I hvert steg støttes man av forklaringer, relevante regler og hjelp til å gå videre.

Systemet håndterer et stort omfang av elektroniske skjemaer og har integrasjon og pålogging via Altinn. Virksomheter som produserer mat bruker MATS som selvbetjeningsløsning til å registrere, søke og kontrollere egen saksinformasjon, noe som bidrar til å avlaste Mattilsynets saksbehandlere.

Etter at MATS ble satt i drift startet vi på videreutviklings- og vedlikeholdsarbeid av systemet. Vi har et team som arbeider daglig med å forenkle og effektivisere løsningen sammen med fagekspertene fra Mattilsynet.

Verdens beste saksbehandlingssystem

I 2012 vant Mattilsynet og Computas den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM) for IT-løsningen MATS, samme år ble løsningen også tildelt Fyrlyktprisen, en pris som gis til offentlige IT-løsninger som kan gjenbrukes av andre. I 2013 fikk løsningen Bedre stat-prisen for digitalt verktøy som bidrar til å skape et helhetlig og enhetlig tilsyn.

Løsningen fra Mattilsynet og Computas utmerker seg som ett av de aller beste eksemplene vi har sett på ACM-løsninger

Keith Swenson, leder av WfMC

Faglig ekspertise og et uslåelig rammeverk

En av de store utfordringene ved etableringen av MATS var at Mattilsynet var en sammenslåing av mange ulike systemer, kulturer og etablerte måter å jobbe på. Målet var derfor å lage en løsning som sikret et enhetlig og helhetlig tilsyn – altså sikre at man ble behandlet etter samme regelverk og forståelse uavhengig av geografi eller fagområde. For å få til dette var et tett samarbeid med Mattilsynets fageksperter helt nødvendig.

Da vi kom inn, hadde Mattilsynet allerede gjennomført en omfattende og god behovsanalyse. Under utformingen av løsningen var fokuset først og fremst en grundig gjennomgang av Mattilssynets arbeidsprosesser. Vi jobbet tett med fageksperter som ble hentet fra hele landet og ulike fagområder. Med god forståelse for hvordan de jobbet, var neste steg å etablere en optimal teknisk løsning og sørge for at alle faglige problemstillinger ble løst på en god og sammenhengende måte.

Vårt rammeverk FrameSolutions er utviklet nettopp for denne typen prosessorientert arbeidsflyt med kunnskapsstøtte. FrameSolutions er rigget for raskt og effektivt å håndtere endringer i regelverk og prosess, slik at løsningen har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Teknologi vi brukte

 • Språk: Java EE, EJB, JavaScript
 • Rammeverk/teknologier: FS.java™, REST, JSON, TestNG, TestComplete, Spring, Hibernate, JRebel, DocBook, Apache Velocity, SoapUI
 • Applikasjonsserver: JBoss Application Server, GeoServer
 • OS/Miljø: RedHat ES Linux, CentOS, Citrix Metaframe, Android
 • Database: Oracle 11g RAC database
 • Utviklings- og byggeverktøy: IntelliJ, Maven, Jenkins, Mercurial
 • Integrasjon med bl.a. ePhorte og Agresso

Vi gjorde

 • Analyse
 • Kravspesifikasjon
 • Prosessmodellering
 • Design
 • Arkitektur
 • Systemutvikling
 • Integrasjon
 • Prosjektledelse
 • Test
 • Systemforvaltning

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Borghild Rage