En app for Smilefjesordningen

Mattilsynet passer på at restauranter og kafeer følger reglene for hygiene og mathåndtering. Mange har sikkert møtt Mattilsynets smilefjes som henger ved inngangsdørene. Over 8000 restauranter og kafeer i hele landet omfattes av ordningen. For at kontrollen skal være mest mulig relevant, økte Mattilsynet hyppigheten på sine besøk, men uten å øke bemanningen. Dette setter store krav til effektive arbeidsverktøy. Inspektørene oppfattet rapportskrivingen på kontoret som den største tidstyven i tilsynsarbeidet. De ønsket seg en enklere, spesialtilpasset løsning som de kunne ha med seg ut på tilsyn.

Det er akkurat det jeg trenger. Veldig enkelt og oversiktlig.

Inspektør i Mattilsynet

Resultat

I tett samarbeid med inspektører og fageksperter i Mattilsynet laget vi en spesialtilpasset applikasjon som inspektørene bruker i alt fra planlegging og forberedelser til inspeksjon på serveringsstedene og oppfølging av vedtak.

Avhengig av hvilket resultat inspektøren registrerer, tilpasser applikasjonen arbeidsstegene og oppretter automatiske tiltak der det er mulig. Den er tilpasset både nye brukere og ekspertbrukere, blant annet med hurtigtaster og tastaturnavigasjon. Relevante lovtekster fra lovdata.no og Mattilsynets egne veiledningstekster er lett tilgjengelige når inspektøren trenger dem. Applikasjonen er også sømløst integrert med Mattilsynets saksbehandlingssystem, og kan brukes uten nettilgang.

Inspektøren har med seg laptop og printer ut på inspeksjon, og gjør rapporteringsarbeidet på stedet. Hun skriver ut smilefjesrapporten som gis til den ansvarlige på serveringsstedet, og når inspektøren forlater lokalet er jobben helt ferdig.

Resultatet fra en inspeksjon vises med tre fjes:

 • Et smil betyr gode resultater på tilsyn.
 • En strekmunn betyr at noe må rettes.
 • En sur munn betyr at alvorlige mangler er funnet.

Brukerinvolvering

Vi utviklet smilefjes-applikasjonen i tett samarbeid med inspektører og fagledere i Mattilsynet. Inspektørene var med helt fra begynnelsen, og første del av prosjektet bestod av brukerundersøkelser og observasjoner i felt, som var kritisk for å forstå inspektørenes behov. I feltarbeidet undersøkte vi arbeidsflyten til inspektørene og hvordan applikasjonen kunne hjelpe dem å arbeide mer effektivt før, under og etter en inspeksjon. Applikasjonen ble designet iterativt, og ble brukertestet av inspektører fra flere landsdeler underveis i utviklingsløpet.

Domenedrevet design

Den nye applikasjonen var sømløst integrert med saksbehandlingssystemet til Mattilsynet, som dekker hele det store og komplekse domenet som Mattilsynet rår over. For å gjøre dette på best mulig måte, brukte vi domenedrevet designmetodikk (DDD) i utviklingen. Ved å bruke denne metodikken sørget vi for at alle involverte i prosjektet brukte et felles vokabular, både inspektører, fageksperter, funksjonelle, designere, utviklere og testere. Kommunikasjonen ble enklere og alle forstod og hadde eierskap til beskrivelsen av systemet.

Teknologi vi brukte

 • Windows Presentation Foundation
 • C#
 • XAML
 • REST
 • JSON

Vi gjorde

 • Innsikt og analyse
 • Konseptutvikling
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Brukertesting
 • Utvikling
 • Integrasjon
 • Prosjektledelse
 • Testing

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne på e-post for en uforpliktende prat.

Borghild Rage