Kurs i Agil teamledelse 

Hvordan lykkes med autonome team? Smidige autonome team fremstår som den organisasjonsformen moderne virksomheter trenger for å takle skiftende krav og forventninger. Hvilke endringer krever en slik organisering, og hva skal til for å gjøre ditt team og din organisasjon mer tilpasningsdyktig?

På dette kurset lærer du å gå fra detaljert og langsiktig planlegging med sentralisert kontroll og styring til å tilrettelegge for raske tilpasninger basert på tillit til medarbeiderne. Delta på to dager med grunnleggende og praktisk opplæring i agil teamledelse og lær hvordan du skaper en samkjørt organisasjon med felles retning som skaper mer verdi raskere.

Målgruppe:

Dette kurset er for ulike typer ledere både i privat og offentlig sektor. Du kan være daglig leder, avdelingsleder, teamleder, prosjektleder, eller rett og slett bare interessert i smidige autonome team og vil lære mer om det.

Læringsutbytte:

  • Smidige prinsipper og hva de betyr for din måte å lede på
  • Organisatoriske hindringer og hva du kan gjøre for å overvinne dem
  • Praktiske metoder og teknikker for smidig produkt – og/eller tjenesteutvikling
  • Hvordan tilrettelegge for samarbeid på tvers og oppnå felles målforståelse
  • Hvordan dyrke motiverte medarbeidere og team
  • Kommunikasjon – en avgjørende kompetanse for ledere og autonome team

Praktisk rettet kurs med umiddelbar læring

Kurset veksler mellom praktiske oppgaver, erfaringsutveksling og teori forankret i aktuelle problemstillinger. Du tar med deg innsikt i hvordan dere jobber i dag og vi ser nærmere på forskjellen mellom tjenende ledelse og tradisjonell ledelse. Vi bruker «Training from the Back of the Room» metodikk for å gi deg en best mulig læringsopplevelse. Du vil også få en innføring i Diversity Icebreaker som du kan benytte på eget team og i egen organisasjon for å øke forståelse for ulike kommunikasjonsbehov. Programmet kan avvike noe for å tilpasse gruppens dynamikk og behov.

Ved aktiv deltakelse og diskusjon med andre vil du utvikle deg i lederrollen parallelt med at vi hjelper deg med konkrete forslag til hvordan ditt team og din organisasjon kan fremme kortere beslutningsveier, større engasjement og felles forståelse av hva dere skal oppnå sammen. 

Du skal forlate kurset med konkrete tiltak du kan iverksette i egen organisasjon.

Vil du vite mer?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter jeg deg på e-post!